Huub Bolster (docent, verpleegkundig consulent psychiatrie)

Geboren in 1956 te Heerlen en opgegroeid in een klein Limburgs dorp kwam Huub al op jonge leeftijd in aanraking met verstandelijk gehandicapten, die werden verpleegd in het klooster waar hij misdienaar was. Sindsdien heeft de zorg voor de medemens hem in de greep. Hij is op 17-jarige leeftijd in de verpleging begonnen en vanaf 1986 in dienst van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

In zijn functie als verpleegkundig consulent psychiatrie (VCP) begeeft hij zich op het snijvlak van de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Hij is werkzaam bij de psychiatrische consultatieve dienst (PCD) van de vakgroep Psychiatrie waartoe ook de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) en de polikliniek psychiatrie behoren. Hij is A + B inservice opgeleid, heeft de aantekening SPV en beschikt over ruime werkervaring binnen de geestelijke en somatische gezondheidszorg. De PCD verricht op jaarbasis ongeveer 350 consulten bij patiënten die primair voor een somatische aandoening zijn opgenomen in het ziekenhuis. Huub werkt samen met een psychiater en een psychiater in opleiding, maar werkt ook zelfstandig. De kern van zijn functie is het verzorgen van consultaties op de somatische verpleegafdelingen. Hij geeft advies en biedt ondersteuning aan verpleegkundigen, artsen bij patiënten bij wie sprake is van psychiatrische en/of gedragsproblemen. Onderdeel van zijn werk is ook het begeleiden van patiënten gedurende de ziekenhuisopname, het verzorgen van onderwijs over psychiatrische ziektebeelden en het participeren in projecten zoals vroegsignalering alcoholproblematiek en delier.

Daarnaast werkt Huub als groepstherapeut binnen het therapeutische dagprogramma van de afdeling psychiatrie. De vakgroep psychiatrie biedt een breed scala aan behandelingen in het bijzonder voor patiënten met stemmingsstoornissen.