Wat is belangrijk bij het kiezen voor een opleiding tot klassiek homeopaat?

Introductie

Je bent geïnteresseerd om mensen te gaan helpen met klassieke homeopathie. Dat is al een goede start en we zijn blij dat je deze keuze wilt maken! Klassieke homeopathie studeren is leuk en interessant, maar het is ook een langdurig en inspannend traject. Er wordt veel van je gevraagd want het gaat natuurlijk wel over het behandelen van zieke mensen. Des te meer een goede reden om zorgvuldig na te denken over waar je je studie wilt gaan volgen.

Bij het maken van de afweging is het goed om te realiseren dat de verschillende homeopathie opleidingen op essentiële aspecten behoorlijk van elkaar verschillen. Zelfs zoveel dat het lastig is om van de ene opleiding over te stappen op een andere mocht je dat op enig moment willen. Daarom willen we enkele punten benoemen die je in gedachten kunt houden tijdens het maken van je keuze.

Als opleiding zijn wij, het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie, erbij gebaat dat een student het gehele traject af maakt. En we vinden het oprecht jammer als iemand tijdens de studie erachter komt dat wat wij aanbieden niet past bij wat je verwachtte. We hebben dit artikel niet geschreven om je over te halen om naar onze opleiding te komen, maar om een goede, gedegen keuze te maken, ook al is dat voor een andere opleiding. Dat is uiteindelijk het beste voor iedereen. Voor je gemak hebben we in dit artikel hier en daar verwijzingen geplaatst naar informatie over onze opleiding zodat je die informatie gemakkelijk kunt vinden.

De vorm van een opleiding tot klassiek homeopaat

In Nederland, maar ook daarbuiten, zijn er verschillende vormen van opleidingen klassieke homeopathie. Als het gaat om de educatieve uitgangspunten is er een scala tussen bijna volledig klassikaal onderwijs tot bijna volledig online. En soms zit men ergens tussenin. De vorm waarin een opleiding wordt gegeven is belangrijk. Hier volgen enkele voor- en nadelen van de verschillende vormen van opleidingen.

Klassikaal onderwijs

Klassikaal onderwijs heeft een aantal voordelen:

 • Meer persoonlijke aandacht
 • Meer contact met klasgenoten
 • Docenten kunnen meer inspringen op individuele vragen

Maar er zijn ook een aantal nadelen

 • Meer klassikale lessen (meer klassikale lessen betekenen meer reiskosten, vaker vrij nemen en minder flexibiliteit qua studietempo)
 • Minder vrijheid om dingen voor te bereiden
 • Duurder in uitvoering (o.a. huur, vergoeding docenten)
 • Meer bijkomende individuele kosten (o.a. reizen, vrij nemen)

E-learning

E-learning heeft een aantal voordelen:

 • Meer vrijheid om het eigen studietempo te bepalen
 • Meer gebruik van verschillende media
 • Goedkoper in uitvoering (o.a. huur en vergoeding voor docenten)
 • Minder individuele kosten (o.a. reizen, vrij nemen)

Maar er zijn ook een aantal nadelen

 • Minder aandacht voor individuele vragen
 • Door minder frequent contact met docenten worden je blinde vlekken minder snel zichtbaar
 • Minder contact met je medestudenten

Blended learning

Blended learning is een combinatie van voordelen van klassikaal onderwijs en e-learning. 

Opmerking over e-learning: de manier waarop e-learning is ingericht is belangrijk. Sommige opleidingen noemen het online kijken van video’s en presentaties ook e-learning maar de vraag is of dit een efficiënte manier van leren is. Het is belangrijk om te kijken of de e-learning modules zijn afgestemd op de klassikale lessen (echte blended learning). Dat kenmerkt zich meestal doordat je niet op elk moment kunt starten met de opleiding. Het voordeel van blended learning is dat er goed is nagedacht over de relatie is tussen de e-learning modules en de klassikale lessen. Het kan ook zijn dat de klassikale lessen ondergeschikt zijn aan de e-learning component. Die vorm van onderwijs kenmerkt zich vaak doordat je op elk moment met de opleiding kunt starten. Een nadeel hiervan is dat er niet zo’n hechte relatie bestaat tussen de e-learning en klassikale lessen. 

Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie hanteert een echt blended learning concept als onderwijskundig principe. Op onze pagina over blended learning kun je meer lezen over hoe wij dit hebben ingericht.

Belangrijke vragen over de vorm van het onderwijs

Hier volgen enkele zaken die je voor jezelf op een rijtje kunt zetten wat betreft de vorm van het onderwijs:

 • Heb je behoefte aan veel of weinig individuele begeleiding?
 • Kun je gemakkelijk zelfstandig studeren? Heb je hiervoor voldoende discipline?
 • Ben je voldoende technisch aangelegd en kun je overweg met een online omgeving?
 • Hoe belangrijk vind je persoonlijk contact met klasgenoten en docenten?
 • Wil je leren op basis van praktijk of theorie?

En dit zijn een aantal praktische zaken die je kunt inventariseren als het gaat om de opleidingen waar je interesse in hebt:

 • Hoe is de verhouding klassikaal (offline) onderwijs en e-learning (online) bij de opleiding?
 • Waaruit bestaan de online lessen of e-learning modules? Bestaat dat uit video’s kijken of zijn het echte e-learning modules?
 • In welke mate is de e-learning component een geïntegreerd onderdeel van de lessen? Is de e-learning bedoeld als voorbereiding op de klassikale lessen (blended learning)? Of zijn klassikale bijeenkomsten bedoeld als vraag en antwoord over de e-learning.
 • Wat is het lesprogramma? Hoeveel dagen per maand of jaar moet je naar school? Op welke dagen moet je naar school? Bekijk dat niet alleen voor het eerste leerjaar maar ook voor de gehele opleiding.
 • Hoe ziet de stage eruit? Hoeveel dagen moet je daaraan besteden? En wat moet je zelf doen en wat wordt door de school geregeld?
 • Waarop zijn de tentamens gebaseerd? Is dat vooral toepassen of moet je veel uit het hoofd leren?

De inhoud van een opleiding tot klassiek homeopaat

Wat de vorm betreft zijn er grote verschillen, maar dat geldt eigenlijk nog meer voor de inhoud. In ieder geval is de inhoud van de verschillende opleidingen een belangrijk onderdeel van de keuze welke opleiding je wilt gaan volgen.

Belangrijk is dat je je realiseert dat de opleidingen door verschillende beroepsverenigingen zijn erkend, maar dat wil niet zeggen dat ze eenzelfde ‘soort’ van homeopathie doceren. Het is zelfs zo dat de verschillende soorten nauwelijks op elkaar aansluiten en dat er te weinig overlap is. Ook het hanteren van de term klassieke homeopathie is wat dat betreft geen garantie. Er zijn bijvoorbeeld opleidingen die je leren om verschillende middelen tegelijk voor te schrijven, een spirituele of symbolische inslag hebben of juist meer praktisch te werk gaan. De ‘soort’ homeopathie die op een opleiding wordt gegeven moet dus goed bij jou aansluiten anders is het lastig om de opleiding vol te houden. Hier kan je de visie van het OCKH vinden zodat je kunt kijken of dit overeenkom met wat je belangrijk vindt.

Belangrijke vragen over de inhoud van het onderwijs

Hier volgen enkele zaken die je voor jezelf op een rijtje kunt zetten wat betreft de inhoud van het onderwijs:

 • Waarom wil je graag homeopathie gaan studeren?
 • Vind je aandacht voor spiritualiteit en symboliek tijdens de opleiding belangrijk?
 • Vind je het belangrijk dat de opleiding een therapeutische en vormende rol heeft? Vind je het bijvoorbeeld een meerwaarde dat je tijdens de opleiding (in de groep) bespreekt wat je raakt op persoonlijk vlak? Of zie je een school vooral als opleider en niet zozeer als therapeut?
 • Werk je graag volgens een beproefd, coherent systeem met praktische richtlijnen die houvast bieden? Of vind je het belangrijk om zelf je pad te kunnen kiezen en moderne ontwikkelen te volgen?
 • Is de opleiding gebaseerd op voorschrijven van verschillende middelen, signatuurleer, spiritualiteit of de praktijk?
 • Is de opleiding gebaseerd op de visie van één persoon?

De kosten voor de opleiding tot klassiek homeopaat

De kosten zouden niet de belangrijkste factor moeten zijn als het gaat om het kiezen van een opleiding, maar het zal duidelijk zijn dat de kosten wel relevant kunnen zijn. Het advies is om naast de verschillen als het gaat om vorm en inhoud ook te bepalen wat uiteindelijk de kosten zijn voor de gehele opleiding. Een belangrijk advies daarbij is dat je vooral ook kijkt naar eventuele verborgen kosten. Tussen sommige opleidingen is het verschil per leerjaar wel duizend euro of meer. Als je ook meeneemt dat een opleiding soms ook nog een jaar langer duurt, kan het verschil voor de gehele opleiding soms wel € 7000 of meer zijn.

Het lesgeld voor onze opleiding proberen we betaalbaar te houden om het voor iedereen mogelijk te maken om homeopathie te kunnen studeren. Ook zijn we transparant in wat de kosten precies zijn. 

Sparen voor je homeopathie opleidingHier is een overzicht van de kosten waar je de opleiding naar kunt vragen of die je voor jezelf kunt berekenen:

 • Lesgeld. Wat is het lesgeld per leerjaar? Als je weet hoeveel jaren de opleiding in principe duurt weet je dus wat het gemiddelde lesgeld is per opleiding.
 • Boeken. Welke boeken moet je aanschaffen en wat zijn de kosten? Het gaat dan niet alleen om de boeken die op de officiële boekenlijst staan, maar eventueel ook boeken die gedurende de opleiding zeer gewenst of verplicht zijn. Denk ook aan kosten voor ander lesmateriaal zoals syllabi.
 • Reiskosten. Bij veel klassikale lessen of een opleiding die verder weg ligt, heb je meer reiskosten. Met de huidige brandstofprijzen kan dat een factor zijn waar je zeker rekening mee moet houden.
 • Verplichte activiteiten. Denk aan verplichte bezinningsweekeinden, excursies, therapie, enzovoorts. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen dus het is verstandig om voor de start van de opleiding te vragen of er op dit gebied extra kosten gemaakt moeten worden.
 • Stage. Sommige opleiding organiseren een verplichte stagekliniek of stagedagen waar extra kosten aan verbonden zijn. Soms zijn deze kosten niet opgenomen in het lesgeld. Vraag voor start van de opleiding hoe het zit met eventuele stagekosten.
 • Software. Sommige opleidingen maken gebruik van software. Dat kan verplicht zijn of sterk worden aangeraden. Is het aangeraden, maar koop je de software niet, dan heb je een achterstand. Sta erbij stil dat software vrij duur is (€ 1000-1500) en dat je deze software niet zomaar kunt verkopen als je stopt met de opleiding.
 • Oppas/vrij nemen. Afhankelijk van de lesdagen kan het zijn dat je vaak vrij moet nemen of een dag minder moet werken of dat je regelmatig een oppas moet regelen. Soms zijn deze kosten aanzienlijk genoeg om mee te nemen in je besluitvorming.

STAP-budget

Sinds 2022 is het zo dat de overheid ervoor heeft gekozen om studiekosten niet meer aftrekbaar te maken, maar dat er een budget vrij wordt gemaakt. Dat budget noemt met het STAP-budget. Helaas zitten daar grote nadelen aan vast die we bespreken in dit artikel. 

De eisen aan de student klassieke homeopathie

Soms stellen opleidingen bepaalde eisen aan studenten. Op het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie hanteren we bijvoorbeeld dit studentenprofiel. Het beste kan je bij de opleiding waarin je geïnteresseerd bent navragen welk studentprofiel men hanteert. Hiermee komen er nog een paar vragen op het lijstje:

 • Wat is het gedetailleerde studentenprofiel? Wat verwacht de opleiding van jou? Welke vaardigheden moet je hebben?
 • Hoeveel uur (gemiddeld) wordt er verwacht dat je studeert?

Overige tips en adviezen m.b.t. het kiezen van een opleiding

Hier zijn een paar algemene zaken waaraan je zou kunnen denken als je op zoek gaat naar een opleiding:

 • Ga naar informatiebijeenkomsten en stel kritische vragen.
 • Vraag waarom men gekozen heeft voor een bepaalde vorm, inhoud, enzovoorts.
 • Maak voor jezelf een overzicht wat voor jou belangrijk is. Kijk hoe verschillende opleidingen zich verhouden tot die punten.
 • Vraag aan studenten op de opleiding hoe ze het ervaren. En wat ze minder goed vinden.

Conclusie

Het kiezen van een opleiding tot klassiek homeopaat is een belangrijke eerste stap bij je keuze om homeopaat te worden. Vanwege de grote verschillen is het heel belangrijk dat je je goed verdiept in de voor- en nadelen van elke opleiding die je overweegt. Zorg dat je een opleiding kiest die goed aansluit bij je verwachtingen en mogelijkheden.