Literatuur tijdens de opleiding

De verplichte boeken voor de volledige opleiding zijn: De boeken kan je zelf bestellen bij een boekhandel naar eigen keuze, echter je kan de boeken ook ineens bestellen bij Merlijn boekhandel Tijdens de opleiding zal je tevens advies krijgen over andere interessante en belangrijke boeken of andere bronnen (internet). We hebben gekozen voor een efficiënte boekenlijst. De lijst bevat geen dure boeken die weinig gebruikt worden. Sommige boeken worden tijdens de lessen niet specifiek gebruikt maar dienen wel als naslagwerk voor de opdrachten en uitwerking van de materia medica. De literatuur is in het Engels om verschillende redenen:
  • Engels is de voertaal binnen de klassieke homeopathie en door Engels te lezen krijg je deze taal sneller onder de knie.
  • Vaak zitten er fouten in een vertaling.
  • Vertalingen zijn vaak veel duurder.
  • Het merendeel van de boeken zijn niet in het Nederlands verkrijgbaar.
Ook hebben we gekozen om zo veel mogelijk originele materia medicas te gebruiken omdat deze informatie vaak meer betrouwbaar is dan samengevoegde materia medica’s. De literatuur behorende bij de opleiding Medische Basiskennis zijn afhankelijk van waar je de opleiding volgt bij de prijs van de betreffende cursus wel of niet inbegrepen.