Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Op deze pagina willen we ingaan op veelgestelde vragen. Klik op de vragen hieronder en je ziet onze antwoorden vanzelf verschijnen. Mocht je nog meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op!

De voordelen en unieke aspecten van onze opleiding zijn:
– Blended learning voor flexibiliteit
– Het welzijn van de patiënt staat voorop
– We hanteren beproefde methoden
– Expert in klassieke homeopathie
– Moderne onderwijskundige inzichten en methodieken
– Focus op vaardigheden in plaats van geheugen
– Pragmatisch en begrijpelijk
– Betaalbaar
– Sociale en kleinschalige opleiding met veel persoonlijke aandacht voor de student

We leren je alle vaardigheden die je nodig hebt om na je opleiding aan de slag te gaan als therapeut (klassiek homeopaat) en ondernemer. De focus ligt daarbij op actief leren.
Ons uitgangspunt is dat met het beheersen van een bepaalde techniek het beter is om het juiste middel te vinden dan het uit je hoofd leren van symptomen. Gedurende de opleiding leer je dan ook vooral om met behulp van de juiste techniek een middel te vinden en vragen we minder om informatie (zoals materia medica) te reproduceren op basis van je geheugen. Vertrouwen op het geheugen is inefficiënt en een beperking, aangezien je in de praktijk niet alles kunt onthouden en ook voorbereid moet zijn op middelen die je niet geleerd hebt tijdens de studie. Door de juiste methode regelmatig toe te passen leer je op den duur vanzelf symptomen van verschillende middelen en nog belangrijker: je leert ze in de context van andere middelen. Dat wil overigens niet zeggen dat je dus geen materia medica hoeft te lezen. Dit wordt wel gestimuleerd en verwacht, maar niet om te memoriseren.

OCKH onderscheidt zich van andere opleidingen door de focus op praktische vaardigheden en pragmatisch onderwijs. Daarnaast is de opleiding flexibel en betaalbaar, met aandacht voor de persoonlijke groei van de student. Het blended learning-concept biedt studenten veel ruimte om in hun eigen tempo te studeren en hun vaardigheden in de praktijk toe te passen.
Verder zijn we gespecialiseerd in klassieke homeopathie. We gaan uit van de basisprincipes van de klassieke homeopathie, maar nemen niet dogmatisch over van een of meerdere homeopaten. We kijken altijd naar wat praktisch, logisch en begrijpelijk is. Verder staat bij Wat zijn de voordelen voor het studeren bij het OCKH beschreven wat onze unieke kenmerken zijn.

We hebben een duidelijke visie voor ogen en zetten ons graag in zodat we een goede en degelijke opleiding kunnen verzorgen. Daardoor is het mogelijk dat je als student na het succesvol afronden van de opleiding tot klassiek homeopaat verantwoord, professioneel en met vertrouwen te werk kunt gaan. Het doel van de opleiding is het behandelen van zieke mensen en dat vergt gedegen kennis en vaardigheden. Daarom vragen we ook iets van de student. De opleiding is vooral geschikt voor mensen die professioneel zijn, met beide benen op de grond staan en de ruimte hebben om te kunnen studeren. Zelfstandigheid en probleemoplossend denken zijn zeer gewenst, zo niet noodzakelijk. De voertaal binnen de klassieke homeopathie is Engels en de gebruikte literatuur is dan ook overwegend Engelstalig. Dat wil zeggen dat basale kennis van deze taal erg handig is, maar het is niet noodzakelijk om goed Engels te kunnen spreken. Tijdens de opleiding zal de Engelse woordenschat vanzelf aanzienlijk toenemen. Voor degene die de Engelse taal niet goed beheerst, of denkt te beheersen, bieden we vele oplossingen. Dit staat beschreven in ons studentenprofiel.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist om toegelaten te worden tot de opleiding tot klassiek homeopaat bij het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie (OCKH). Wel is het handig als je affiniteit hebt met de gezondheidszorg of al een medische achtergrond hebt. Van studenten wordt verwacht dat ze professioneel, zelfstandig en probleemoplossend kunnen denken.
De minimale eisen omvatten het succesvol afronden van een MBO 4-niveau opleiding of het behalen van een Havo 5-diploma. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een 21+ toets als alternatieve route voor studenten die niet aan de standaard instroomeisen voldoen.

Dit wil zeggen dat een gedeelte van de studie plaatsvindt via e-learning (online) en een gedeelte via klassikaal onderwijs (offline). Belangrijk daarbij is dat de e-learning component volledig is afgestemd op de klassikale lessen. Deze moderne leermethode maakt de opleiding efficiënt, flexibel en praktisch. De voordelen van blended learning zijn:
– Grotendeels in eigen tempo studeren
– Veel interactie
– Verschillende manieren van informatie opnemen (audio/video/visueel)
– Regelmatig toetsen van opgedane kennis
– Tijdens contactdagen meer focus op praktijk, oefenen en bespreken knelpunten
– Minder verplichte klassikale lessen op locatie


Voor meer informatie over blended learning zie Zo werkt blended learning in de praktijkLeraar24 en Wat is Blended Learning? – UvA Teaching and Learning Centres (TLC). Overigens zien we dat er ook opleidingen worden aangeboden die tevens blended learning worden genoemd, omdat er een online en een offline component aanwezig zijn. In onze opleiding zijn beide componenten echter naadloos op elkaar afgestemd, dat is de basis en kracht van blended learning. Daarom is het niet mogelijk om zomaar op elk moment van het jaar te starten.

De opleiding duurt in principe vier jaren. Daarnaast is het noodzakelijk om de medische basiskennis te behalen. Ben je BIG-geregistreerd, dan heb je hiervoor een vrijstelling.
Mochten er in je privésituatie omstandigheden zijn waardoor je een tussenjaar moet nemen, dan is dat geen probleem. Ook die mogelijkheid bieden we.

Het startpunt van de opleiding ligt uiteraard bij Samuel Hahnemann. Maar het is niet zo dat we alles wat hij beschreef klakkeloos overnemen. We plaatsen het een en ander in de context van de tijd en in de context van het groter geheel van zijn boeken. Andere homeopaten zoals Kent, Hering, Tyler, Allen, Boericke, Vithoulkas, van Woensel voegen we ook toe omdat deze in het verlengde van de klassieke homeopathie volgens Hahnemann werken. We baseren het lesmateriaal op wat redelijk, praktisch en begrijpelijk is.
Los van klassiek homeopaten baseren we ons ook op de natuur. De natuur is erg goed georganiseerd, effectief en heeft een soort wijsheid. De natuur is een groot voorbeeld voor hoe klassieke homeopathie benaderd zou moeten worden.

Tijdens het eerste leerjaar leer je de basis van klassieke homeopathie. Met deze basis weet je al heel veel over homeopathie en kun je in principe al veel patiënten behandelen. We noemen dit het eerste theoriejaar, maar in feite studeer je ook heel veel aan de hand van praktijkvoorbeelden en het praktisch toepassen van de theorie op casussen.

In het tweede jaar worden de puntjes op de i gezet wat betreft de theorie. Je leert op nog enkele andere manieren een middel voor een patiënt te vinden, de juiste potentie te kiezen, de prognose in te schatten en nog veel meer. In feite heb je alle belangrijke theorie bestudeerd aan het einde van het tweede leerjaar.

Het derde leerjaar is in feite het begin van het praktijkgedeelte. Je gaat beginnen met het in de praktijk brengen van de theorie die je in voorgaande jaren hebt bestudeerd. Dit gebeurt onder begeleiding van bekwame docenten. Op een geleidelijke manier ga je ervaring opbouwen in het toepassen van je kennis en vaardigheden. Ook ga je je meer verdiepen in homeopathie met behulp van de Kritisch Denken 2 opdracht.

Het vierde en tevens laatste leerjaar, is het jaar waarbij je meer snelheid en zekerheid gaat opbouwen in het toepassen van je kennis en kunde. Nog steeds werk je tijdens de stage onder begeleiding van een supervisor. Teven schrijf je een soort scriptie (wij noemen dat Kritisch Denken 3).

Door onze opbouw in de opleiding ben je gegarandeerd klaar voor het opbouwen van je praktijk. Je zult nog meer ervaring op moeten doen, maar vanuit de opleiding heb je alles mee gekregen om een goede start te kunnen maken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De gemiddelde studiebelasting is moeilijk te bepalen, omdat het afhankelijk is van onder andere voorkennis, al dan niet vrijstelling voor MBK, concentratievermogen, afleidende factoren thuis. Echter, om de studie te volbrengen moet je rekenen op een studiebelasting van ongeveer tien tot vijftien uren per week. Hierbij geldt uiteraard dat door de flexibele inrichting van de opleiding je soms meer en soms minder uren per week kunt studeren. We bieden je ook verschillende gereedschappen aan om zo efficiënt mogelijk te studeren.

Ja, de opleiding is zo ingericht dat deze doorgaans te volgen is naast een baan of andere verplichtingen. Door het blended-learning concept kunnen studenten in hun eigen tempo studeren. Daarnaast worden de lessen in het weekend gegeven, wat flexibiliteit biedt. Door het blended learning concept hoef je ook minder vaak naar de fysieke lessen te komen.
De informatie over het lesmateriaal is efficiënt ingericht en je kunt gemakkelijk terugvinden wanneer je wat moet doen en wat er specifiek van je verwacht wordt. Ook zijn de lijnen met de administratie, docenten en begeleiders erg kort waardoor je eenvoudig en snel extra informatie kunt krijgen mocht dat nodig zijn.
In het standaard lesprogramma hebben we flexibiliteit ingebouwd om rekening te houden met een druk werk- en privéleven. Mocht het zo zijn dat je door omstandigheden toch moeite hebt met het afronden van de opdrachten en lessen, dan bestaat er ook de mogelijkheid van een tussenjaar.

Onze opleiding biedt studenten verschillende vormen van ondersteuning. Ten eerste is er technische ondersteuning in de vorm van een instructievideo, afvinklijsten, agenda’s, infographics, handleiding over hoe je het beste kunt studeren enzovoorts.
Daarnaast bieden we ondersteuning door begeleiders en supervisors die je helpen bij verschillende opdrachten en de stage. Er is mogelijkheid om individueel onderwijs te krijgen en docenten proberen je altijd op individuele manier te helpen bij de vragen waar je mee zit. Tijdens de lessen therapeutische vorming leer je ook hoe je het beste om kunt gaan met eventuele stressvolle zaken van de praktijk. Jaarlijks vindt een evaluatiemoment plaats waarmee we proberen te achterhalen wat eventueel knelpunten zijn en hoe we die samen op kunnen lossen.
Verder zijn we een kleinschalige opleiding waardoor de lijnen kort zijn en de administratie altijd een luisterend oor heeft voor je vragen en opmerkingen. De administratie is alle werkdagen beschikbaar voor je vragen en opmerkingen.

Het is vanuit de zorgverzekeraars een verplichting om wat de medische basiskennis (MBK) betreft te voldoen aan bepaalde eisen. We hebben ervoor gekozen om dit uit te besteden aan gespecialiseerde instituten. Dit heeft verschillende voordelen: minder kosten voor studenten, meer flexibiliteit qua planning en locatie van de lessen en een duidelijk vrijstellingenbeleid. Tijdens de homeopathie opleiding komen veel medische onderwerpen aan bod, maar dit staat los van de MBK-opleiding. Je kunt de MBK-opleiding bij een instituut naar keuze volgen, mits CPION en SNRO geaccrediteerd. Het diploma moet vóór de start van het vierde leerjaar in je bezit zijn.

De investering voor de opleiding bedraagt € 2000 collegegeld per leerjaar. Daarnaast moet je rekening houden met de literatuur voor ongeveer € 400 voor de gehele opleiding. Indien je geen vrijstelling hebt voor de Medische Basiskennis, dien je deze opleiding nog te volgen. De kosten hiervan verschillen per instituut. Zie ook: Bieden jullie ook de opleiding medische basiskennis aan?
Indien je je tijdig inschrijft, bieden we een kortingsactie.

Het is helaas niet mogelijk om in termijnen te betalen. We bieden echter wel een kortingsactie, Zie ook: Wat zijn de kosten?

De lestijden zijn van 10.00 – 17.00 uur. De lesdagen zijn over het algemeen op zaterdag en soms op zondag. Het gaat om dertien lesdagen in de eerste twee leerjaren en twaalf lesdagen in de laatste twee leerjaren.

De lessen worden in Utrecht en Eindhoven gegeven. De theoriedagen worden gegeven in de locatie waar de meeste inschrijvingen voor het startjaar zijn, meestal is dat Utrecht. Het aantal theoriedagen is vijf tot zes per jaar). In verband met de beschikbare ruimte worden de themadagen en tentamens in Eindhoven gegeven (zeven dagen per jaar).

In het derde en vierde leerjaar samen moet je in totaal minimaal twaalf patiënten onder supervisie behandelen. Het gaat om minimaal vier patiënten in het derde leerjaar en acht patiënten in het vierde leerjaar. De stagebegeleider werkt op dezelfde manier zoals tijdens de opleiding wordt gedoceerd. Je bent verantwoordelijk voor alle facetten van de stage, zodat je met alle facetten van de praktijkvoering te maken krijgt. Tijdens de consulten is er een begeleider aanwezig zodat deze in staat is om je te voorzien van adequate terugkoppeling. Ook je uitwerking van de consulten wordt voorzien van handige terugkoppeling. Op die manier ontwikkel je vertrouwen in je handelen en opgedane kennis.

Dit is afhankelijk hoe je de stage zelf inricht. Je maakt samen met de stagepatiënt een afspraak bij één van de aangewezen stagebegeleiders. Het is niet zo dat je een vast aantal uren per week stage loopt. De duur van de stage wordt uitgedrukt in aantal consulten (minimaal 36 consulten), niet in aantal uren per week. Door de flexibele manier waarop we de stage hebben ingericht kun je de stage grotendeels afronden in je eigen tempo mits je voldoet aan de minimale eisen. Zie ook: Moet je ook stage lopen?

Er zijn in principe twee tentamendagen per jaar: aan het einde van het eerste semester (januari) en aan het einde van het tweede semester (juni). De tentamendagen bestaan uit drie onderdelen: casuïstiek, theorie en materia medica. De tentamens zijn zo opgesteld dat ze aansluiten op de daadwerkelijke praktijk.
Aan het einde van het tentamen organiseren we een leuke en informele bijeenkomst voor de gehele opleiding om het semester af te sluiten.

Elk jaar worden een aantal themadagen met betrekking tot een bepaalde (psycho) pathologie georganiseerd. Deze themadagen zijn weliswaar zelfstandige eenheden, maar vormen een belangrijke aanvulling op de andere lessen. Het leuke van deze themadagen is dat je kennis maakt met je medestudenten in andere leerjaren en dat er ook regelmatig les wordt gegeven door specialisten op het betreffende gebied.

Bovendien organiseren we themadagen/nascholingen voor reeds afgestudeerde homeopaten. Zie ook: Organiseren jullie ook wel eens nascholingen voor mensen die niet op jullie opleiding studeren?

De docenten volgen allemaal dezelfde manier van werken. Daardoor wordt het lesmateriaal overzichtelijk en is de opleiding consequent. Het is uiteraard zo dat verschillende docenten een eigen stijl of voorkeur hebben. Maar we streven ernaar om met zijn allen dezelfde werkwijze te hebben. Regelmatig overleggen we om te kijken of we de opleiding kunnen verbeteren. Pas na overeenstemming en goed overleg, voeren we veranderingen door.
Tijdens de lessen proberen we participatie te stimuleren en diepgaand op de onderwerpen in te gaan. Vaak hanteren we interactieve lesmethoden zodat de les niet een kwestie is van consumeren.

De docenten bij het OCKH zijn ervaren en bekwame klassiek homeopaten, ieder met zijn of haar eigen specialisme of vaardigheden. Daarnaast nodigt het OCKH regelmatig gastdocenten uit voor themadagen, zodat studenten kunnen profiteren van verschillende expertises.
Onze docenten en begeleiders kiezen we zorgvuldig op basis van een integrale beoordeling zodat het team op elkaar aansluit en zich organisch vormt. De lijnen tussen docenten onderling en ook met de administratie zijn kort waardoor we snel kunnen communiceren en antwoorden of oplossingen gegeven kunnen worden.
We proberen steeds bij te dragen aan de ontwikkeling en professionaliteit van het team door regelmatig te overleggen, onderling adviezen en tips uit te wisselen en een ‘train de trainer’ concept aan te bieden.

In het jaarboek beschreven we duidelijk wat je per les moet bestuderen en voorbereiden zodat je goed voorbereid naar de lessen komt. De jaarboeken zijn voorzien van duidelijke instructies en daar waar nodig diagrammen, tabellen en infographics.

Ja, de opleiding tot klassiek homeopaat bij OCKH wordt erkend door verschillende beroepsorganisaties en registers.

Ja, na het succesvol afronden van de opleiding tot klassiek homeopaat kun je direct als zelfstandig klassiek homeopaat aan de slag. De opleiding is zo ingericht dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgedaan om patiënten verantwoord en professioneel te behandelen. Ook word je opgeleid om je eigen praktijk te kunnen starten.

Ja, OCKH helpt studenten bij hun carrièreplanning door lessen en begeleiding te bieden bij het opzetten van een eigen praktijk. We geven concrete adviezen over praktijkvoering, een stappenplan, informatie over wettelijke verplichtingen en andere nuttige adviezen. De gehele opleiding is gericht op het daadwerkelijk opzetten van een rendabele praktijk. Maar in het laatste jaar besteden we een aantal lessen over specifiek de praktische aspecten van praktijkvoering.
Daarnaast kunnen afgestudeerden profiteren van het netwerk van OCKH en de beschikbare kennis en kunde.

Klassiek homeopaten kunnen zelfstandig een praktijk beginnen of samenwerken met andere complementaire therapeuten. De vraag naar complementaire gezondheidszorg neemt toe, zodat het arbeidsmarktperspectieven biedt voor gekwalificeerde klassiek homeopaten.
Tijdens de opleiding leren we je alles op het gebied van klassieke homeopathie en ondernemerschap. Maar ook na je opleiding zijn we bereid om je te helpen waar mogelijk en nodig.

Ja, we organiseren regelmatig een speciale lesdag voor mensen die niet op onze opleiding studeren of hebben gestudeerd. Soms gaat dit over een specifiek medisch onderwerp vergelijkbaar met een themadag en soms gaat het over homeopathische principes or onderwerpen (bijvoorbeeld anamnese, repertorium, gebruik, etc.). Tijdens deze nascholingen wordt het betreffende onderwerp uitgediept.

De nationale versie van onze opleiding (Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie) richt zich op studenten in Nederland en wordt in het Nederlands gegeven (alhoewel de literatuur wel in het Engels is). De nationale versie van de opleiding voldoet dan ook aan de eisen die in Nederland worden gesteld aan klassiek homeopaten. De lesdagen zijn verspreid over het gehele jaar en vinden maandelijks plaats.

Bij de internationale versie (Educational Center for Classical Homeopathy) is de voertaal Engels. De lessen zijn georganiseerd in blokken van drie aaneengesloten dagen per semester. De stage is minder uitgebreid en de component van Kritisch Denken is op dit moment niet inbegrepen. Ook zijn er minder homeopathische middelen die aan bod komen.
Inhoudelijk zijn beide opleidingen vergelijkbaar, maar de internationale versie is een jaar korter. In beide opleidingen wordt alle benodigde theorie besproken.