Blended learning

Inleiding

Onze opleiding is voor een gedeelte gebaseerd op het blended learning concept. Blended learning wil zeggen dat een gedeelte van de studie plaats vindt via e-learning en een gedeelte via klassikaal onderwijs. Deze moderne en professionele onderwijsmethode wordt steeds populairder in niet-homeopathisch onderwijs en dat heeft verschillende redenen. Vanwege het grote aantal voordelen die aan deze methode gekoppeld zijn, hebben we gekozen om onze opleiding gedeeltelijk via het blended learning concept op te zetten. In deze infographic zie je verschillende aspecten van blended learning uitgelegd.

Bij blended learning wordt ‘online’ en ‘offline’ educatie met elkaar in balans gebracht waardoor we gebruik kunnen maken van de voordelen van beide methoden terwijl de nadelen van beide methoden nagenoeg wegvallen. We gebruiken de zogenaamde ‘rotation’ variant binnen het blendend learning concept.

E-Learning

Een onderdel van blended learning is e-learning. In heel veel gevallen wordt e-learning aangeboden door een presentatie, samenvatting of video van een les online te zetten zodat de studenten de informatie daar kunnen bekijken. Dit is in onze ogen de meest basale vorm van e-leaning, omdat de ‘e’ van e-learning alleen staat voor een digitale omgeving. Dit resulteert net zoals klassikaal onderwijs in vooral consumeren van informatie en niet zozeer ermee aan de slag gaan en interactief leren. Wat wij verstaan onder e-learning is een interactieve manier van lesmateriaal aanbieden waardoor het passief consumeren van bepaalde informatie tegengegaan wordt. Men wordt actief bij de lesstof betrokken en het is bijna niet mogelijk om door de lesstof te klikken en het niet op te nemen.

Daarbij komt dat onze e-learning modules een brug slaan tussen de geschreven literatuur en de uitleg van de docent. We hebben gekeken naar wat men graag wil weten van de homeopathische middelen en wat de docent aan extra informatie kan vertellen tijdens de lessen dan wat in de literatuur staat. Deze extra informatie hebben we verwerkt in de e-learning modules. Op die manier biedt de e-learning module meer informatie dan wat in de literatuur staat en komt het dichter in de buurt van wat de docent nog extra kan toelichten en vertellen.

Klassikaal onderwijs

Het klassikaal onderwijs neemt nog steeds een belangrijke plaats in onze onderwijsmethode in. Het contact met studenten, inschatten waar knelpunten zitten, van elkaar leren en het oefenen van de theorie kan men beter in de vorm van klassikaal onderwijs realiseren. Vandaar dat we dan ook nog steeds theoriedagen en themadagen organiseren waarbij je je medestudenten tegenkomt en samen met hen de studie kunt volgen. De klassikale lessen dienen vooral om puntjes op de i te zetten, de theorie te oefenen en vragen te stellen over stukken die eventueel nog niet helemaal duidelijk zijn. Dat kan nu ook veel beter omdat een groot gedeelte van het informatie opnemen al tijdens het doorlopen van de e-learning modules is gebeurd en het niet meer nodig is om dit tijdens de klassikale lessen te doen.

Voordelen van het blended learning concept

  • Eigen studietempo. Bij blended learning is er meer ruimte om te studeren op momenten dat het jou uitkomt. Er zijn namelijk wat minder klassikale lessen gepland maar daar tegenover staat een compleet en uitgebreid e-learning pakket. Maar niet alleen kan je meer flexibel zijn wat betreft het plannen van je tijd die je besteedt aan je studie, ook kan je eventueel leerstof die aangeboden wordt opnieuw bekijken. Dit laatste is bij het traditionele klassikaal onderwijs lastiger te realiseren.
  • Meer verschillende vormen van informatieverstrekking. Door gebruik te maken van e-learning modules wordt het mogelijk om informatie op verschillende manieren aan te bieden. Buiten tekst op het scherm krijg je ook informatie via plaatjes, audio en video. Dit maakt dat voor elke vorm van leren wel een manier is om informatie op te nemen.
  • Efficiëntere tijdsbesteding tijdens klassikale lessen. Ondanks verschillende pogingen om tijdens de klassikale lessen minder tijd aan pure informatie verstrekking te besteden en meer tijd aan oefenen van praktische vaardigheden en bespreken wat niet helemaal duidelijk was bij het bestuderen van de teksten, blijkt dit toch moeilijk te lukken. Studenten blijken nu eenmaal nog veel vragen te hebben en er is veel behoefte aan informatieverstrekking. Dit probleem valt voor ons als opleiding op twee manieren op te lossen: of we plannen meer klassikale lessen zodat er ook meer tijd vrijkomt voor oefenen van praktische vaardigheden en het verdiepen van de kennis, of we maken e-learning modules waarbij je thuis de informatie krijgt die de docent ook tijdens de lessen zou geven. De nadelen van de eerste oplossing zijn: meer vaste dagen naar school en meer kosten. Door de tweede optie te realiseren is er meer tijd om tijdens de theorielessen de vaardigheden te oefenen, het meer eigen maken van de theorie en bespreken wat er eventueel nog onduidelijk is terwijl de studenten wel flexibel kunnen studeren en de kosten niet omhoog gaan.
  • Beste van verschillende methoden. We zouden ervoor kunnen kiezen om de opleiding volledig via e-learning te realiseren. Echter we zien ook in dat alleen via e-learning leren zijn beperkingen heeft. Homeopathie leren is meer dan alleen informatie opnemen, je moet ook praktisch kunnen oefenen en terugkoppeling kunnen krijgen in realistische situaties. Sommige dingen kan je gewoonweg niet oefenen via e-learning en we zijn er dan ook van overtuigd dat een homeopathie studie die alleen op e-learning is gebaseerd niet zal leiden tot een bekwaam en vaardig homeopaat. Vandaar dat we het noodzakelijk vinden dat klassikale lessen een onderdeel van de opleiding blijven. Het versterkt ook de sociale cohesie en geeft mogelijkheden om op een gezonde manier met je medestudenten te communiceren over de lesstof. We willen e-learning alleen gebruiken om de klassikale lessen efficiënter te laten verlopen.
  • Gelijkmatigere en frequente toetsing van de kennis. Het probleem bij het traditionele onderwijs is dat er maar weinig momenten zijn dat je kunt toetsen hoe je kennis van zaken ervoor staat. Meestal is een echte toets ook daadwerkelijk een examen of tentamen wat 2-3 keer per jaar gedaan wordt en dan tellen de cijfers vaak al mee. Tijdens de klassikale lessen kan de docent wel vragen stellen maar deze vorm van toetsing is erg summier en zegt daardoor vaak weinig over de werkelijke kennis van zaken. Door tijdens e-learning modules uitgebreide en verschillende soorten vragen te stellen over de module weet je direct hoe je ervoor staat. Je weet dat je de aangeboden kennis wel of niet beheerst en wat je nog kunt doen om je kennis bij te spijkeren. Op die manier ontstaat een consequente en frequente toetsing van je kennis waardoor je tijdens examens en tentamens in principe niet voor een verrassing komt te staan.
  • Uitgebreider de onderwerpen bespreken. Een probleem met het bespreken van de theorie en materia medica was altijd dat we beperkt waren in de tijd. Aangezien een lesdag een bepaald aantal uren bevat is het zo dat we tijdens klassikale lessen soms middelen of theorie moesten inkorten omdat gewoonweg de tijd niet beschikbaar was. Door het blended learning concept toe te passen kunnen we besprekingen van theorie en middelen loskoppelen van tijd en kunnen we dus veel beter volledig zijn. Door het blended learning concept toe te passen krijgen we nu ook de mogelijkheid om de theoretische lesstof beter en uitgebreider te bespreken.
  • Lagere kosten. Door het blended learning concept zal op vele manieren geld en tijd bespaard worden. Te denken valt aan onder andere minder reistijd en -kosten maar uiteraard ook minder kosten voor huur en extra vergoedingen voor docenten.
  • Meegaan met de tijd. Een minder belangrijk concept maar toch relevant is dat in het niet-homeopathisch onderwijs ook een trend is richting blended learning of andere vormen van leren. Men realiseert zich dat traditioneel onderwijs zijn beperkingen heeft waardoor gezocht wordt naar moderne en betere onderwijsmethoden. Wij willen met de tijd mee gaan.