Visie van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie

Het Opleidingscentrum voor Klassieke Homeopathie (OCKH) is ontstaan uit een behoefte van veel studenten aan een coherente en eenduidige opleiding. Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie vult deze behoefte in door het aanbieden van een volledige opleiding waarbij op praktische, logische en beproefde wijze informatie over het behandelen middels klassieke homeopathie wordt gegeven. Studenten en afgestudeerde homeopaten worden op een consistente wijze begeleid in het praktisch en verantwoord uitoefenen van hun vak.

Hierbij richt het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie zich vooral op beproefde werkwijzen en methoden. De methoden die tijdens de opleiding aan bod komen hebben de tand des tijds doorstaan en hebben zich bewezen als betrouwbare methoden om mensen te behandelen. Er wordt geen verwarring geschept doordat onbeproefde of experimentele theorieën in de opleiding worden opgenomen. Toch wordt er ook gebruik gemaakt van moderne en recente inzichten mits ze aansluiten bij de basisprincipes.