Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u beknopt de voorwaarden vinden die betrekking hebben op de opleiding, themadagen en de website.

Voorwaarden opleiding

Gedetailleerde voorwaarden staan in de leerovereenkomst die u krijgt na inschrijving voor onze opleiding.

 • Indien men een klacht heeft ten aanzien van de opleiding, het lesmateriaal of een andere klacht in relatie tot de opleiding worden de volgende stappen doorlopen
  • Graag bespreken we de klacht en proberen we er met de student uit te komen in de vorm van een redelijke oplossing.
  • Indien we er in een gezamenlijk gesprek niet uit komen dan schakelen we een mediator in. De mediator voor deze zaken is Mediation Bureau Eindhoven.
  • Mocht onverhoopt mediation niet helpen dan zal een rechter uitspraak moeten doen in het geschil.
 • Alle gegevens van de studenten worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden alleen benut voor de voortgang van de studie.

Voorwaarden themadagen

Voor de duidelijkheid beschrijven we hier de algemene voorwaarden die gelden voor de themadagen.
 • U dient zich voor een themadag in te schrijven via het inschrijfformulier.
 • De prijzen voor de themadagen staan vermeld op elke pagina van de themadagen.
 • Bij elke themadag is koffie en thee inbegrepen.
 • Deelnemers dienen zelf voor een lunch te zorgen (er zijn helaas geen catering mogelijkheden).
 • De kosten voor de themadagen zijn vrijgesteld van BTW.
 • Na inschrijving ontvangt u van ons een email met de relevante gegevens en met als bijlage de factuur voor de dagen waarvoor u zich heeft ingeschreven.
 • We verzoeken binnen de termijn die op de factuur geschreven staat de factuur te voldoen. Ook indien de themadag waarvoor u zich inschrijft nog verder in de toekomst gepland staat willen we toch verzoeken om de volledige factuur binnen de gestelde termijn te betalen. De reden hiervoor is dat het een behoorlijke administratieve last is om bij te houden wie welke (gedeelten van) facturen moet betalen voor welke themadagen. We rekenen op uw begrip hiervoor.
 • Restitutie van het bedrag is alleen mogelijk indien u uiterlijk 10 dagen (tenzij anders aangegeven op de pagina van de nascholing) voor de geplande themadag of supervisiebijeenkomst schriftelijk bevestigt dat u niet deelneemt aan de betreffende bijeenkomst. Vanaf de tiende dag voor de themadag kunnen we helaas het bedrag van de betreffende themadag niet meer restitueren vanwege gemaakte reserveringen en kosten.
 • Bij annulering voor een themadag of supervisiebijeenkomst wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Ongeacht de termijn van annulering.
 • De inschrijving is pas definitief indien het bedrag is bijgeschreven op de rekening van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie.
 • Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt geldt de datum dat het inschrijfbedrag is bijgeschreven op de rekening van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie om te bepalen wie deel kan nemen.
 • Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie spant zich in om (druk of typ)fouten op de website te voorkomen. Er spelen echter veel factoren een rol bij het accuraat houden van de informatie dus voor eventuele fouten kunnen we helaas niet verantwoordelijk worden gehouden.
 • Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie behoudt zich het recht voor om tussentijds aanpassingen te maken in de informatie of inhoud van themadagen te wijzigen indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
 • Er worden geen hand-outs uitgereikt tijdens de themadag.

Website

 • We doen ons best om de website zo nauwkeurig mogelijk bij te houden en fouten te vermijden. Het kan echter voorkomen dat er onduidelijkheden of fouten op de website staan.
 • Niets van de website mag gedownload, gekopieërd of vermenigvuldigd worden op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de directie.