Stage en praktische ervaring tijdens de opleiding

Na de opleiding moet je uiteraard in staat zijn om zelfstandig mensen te behandelen, dat wil zeggen dat je op professionele wijze de anamnese moet afnemen, de gegevens uit de anamnese analyseren en uiteindelijk tot een gedegen middelkeuze moeten kunnen komen. Je moet ook in staat zijn om in te schatten hoe de behandeling en de gezondheid van de patiënt op lange termijn zich ontwikkelt en wat complicaties tijdens de behandeling kunnen zijn. 

Om dit te bewerkstellingen heeft het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie ervoor gekozen om je stapsgewijs veel praktijkervaring op te laten doen. Deze ervaring doe je tijdens de verschillende fasen van je opleiding op door onder andere papercases, video casuïstiek en individuele stage.

Papercases tijdens de opleiding

Tijdens het eerste jaar van de opleiding zal je vooral veel zogenaamde papercases moeten oplossen. Dit zijn casussen van werkelijk bestaande patiënten die op lange termijn gevolgd zijn (uiteraard zijn de gegevens anoniem gemaakt) die door de student uitgewerkt moeten worden. Deze casussen zullen in de loop van de tijd in moeilijkheidsgraad toenemen. In eerste instantie zal stap voor stap uitgelegd worden wat je moet doen en wat je moet opzoeken. Verschillende facetten van de behandeling zullen bij het uitwerken van de papercases aan bod komen waardoor het leerrendement maximaal is. Naarmate je verder komt in de opleiding zal verwacht worden dat je steeds meer zelfstandig gaat uitwerken en opzoeken.

Video casuïstiek tijdens de opleiding

Tijdens het tweede jaar van de opleiding zal de nadruk verschuiven naar het bestuderen en uitwerken van video casuïstiek. Dit zijn video’s van patiënten die toestemming hebben gegeven dat opnames van hun behandeling gebruikt mogen worden. Door het bestuderen van video casuïstiek leer je ook hoe je een anamnese afneemt.

Stage tijdens de opleiding

Tijdens het derde en vierde jaar van de opleiding zal je ook stage moeten lopen. Op deze wijze leer je onder begeleiding hoe je zelf een anamnese af moet nemen en deze moet uitwerken. Tijdens de opleiding zal je verplicht zijn om relatief veel patiënten te behandelen (in het totaal minimaal 12 patiënten) zodat je uiteindelijk ook de vaardigheid en snelheid hebt om in je eigen praktijk verantwoord en goed kunt werken. De stage dient ook om te leren hoe je patiënten werft en hoe je met patiënten om gaat buiten het feitelijke behandel aspect. De praktische kanten van de praktijkvoering zullen aan bod komen. Belangrijk is dat in tegenstelling tot veel andere stageplaatsen de methode die tijdens de opleiding gehanteerd wordt ook in de stage praktijk wordt gehanteerd. De school zal daarom de stageplaatsen verzorgen, jij zal voor je eigen patiënten moeten zorgen (ook werving van patiënten en opbouw van de praktijk zal je moeten leren).

Na afronding van de opleiding is het mogelijk om in de vorm van supervisie groepen hulp te vragen bij moeilijke casussen.