Accreditatie van de opleiding

Er schijnen vaak onduidelijkheden te zijn over de accreditatie van homeopathische opleidingen. Om dit op te helderen willen we hieronder de stand van zaken op dit moment uitleggen.

Beroepsverenigingen

Veel studenten willen na hun studie graag dat consulten van hun patiënten vergoed worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om lid te worden van een beroepsvereniging. Hieronder hebben we beschreven hoe het zit met de erkenning van onze opleiding door verschillende beroepsverenigingen en andere instanties. In België bestaat vooral de LHC en op Europees niveau is de European Central Council of Homeopaths (ECCH) belangrijk (zie ook bij European Central Council of Homeopaths (ECCH) op deze pagina). Als opleiding zijn wij geaccrediteerd in Nederland door onderstaande organisaties en in België door de LHC.

Collectief Alternatief Therapeuten (CAT)

We zijn geaccrediteerd door Collectief Alternatief Therapeuten (CAT). Het is dus mogelijk om na onze opleiding lid te worden van zowel CAT als CAT Vergoedbaar. Bij deze multidisciplinaire vereniging kunnen zich ook meerdere therapievormen aansluiten. Het CAT kenmerkt zich doordat het een zeer grote beroepsvereniging is die vooral erg praktisch ingesteld is en erg goed informeert over ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld wetgeving.

FAGT

We zijn geaccepteerd door de FAGT. Bij deze vereniging kunnen zich meerdere therapievormen aansluiten. 

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT)

We zijn geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). Bij deze vereniging kunnen zich meerdere therapievormen aansluiten.

Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG)

We zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG). Bij deze vereniging kunnen zich meerdere therapievormen aansluiten.

Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH)

De Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH) is een van de twee beroepsverenigingen waarbij alleen homeopaten zijn aangesloten. Deze beroepsvereniging is relatief klein, maar is daarentegen wel zeer praktisch, duidelijk en betaalbaar. De NOKH streeft ernaar dat leden voldoen aan hoge kwaliteit doordat ze vooral gericht zijn op klassieke homeopathie. Studenten die bij ons afgestudeerd zijn kunnen zich aansluiten bij de NOKH.

NOKH logo en tekst

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)  is een van de twee beroepsverenigingen waarbij alleen homeopaten zijn aangesloten en stelt kwaliteitseisen aan de aangesloten opleidingen en borgt daarmee een gedegen opleiding van toekomstig homeopaten.

Logo NVKH

Nederlandse Werkgroep Praktizijns (NWP)

We zijn ook geaccrediteerd door de Nederlandse Werkgroep Praktizijns (NWP). Bij deze vereniging kunnen zich ook meerdere therapievormen aansluiten. Deze beroepsvereniging bestaat al zeer lang en is behoorlijk groot. 

VBAG

We zijn ook geaccrediteerd door de VBAG, beroepsvereniging en platform voor integratieve gezondheidszorg.  Bij deze vereniging kunnen zich ook meerdere therapievormen aansluiten. 

Overige beroepsverenigingen

Voor een aantal beroepsverenigingen gelden speciale eisen met betrekking tot de accreditatie van nascholingen en de gehele opleiding. Sommigen accrediteren alleen losse nascholingen, anderen zijn tijdelijk gestopt met accreditaties van hele opleidingen.

Registers

Naast aansluiting bij verschillende beroepsverenigingen zijn we ook ingeschreven bij verschillende registers. Deze registers toetsen de opleiding op basis van kwaliteit. Dit toont aan dat we een kwalitatief hoogwaardige opleiding bieden.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

In het CRKBO register zijn alle docenten/trainers en onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan bepaalde voorwaarden van het CRKBO. Tijdens de vierjaarlijkse audit wordt bepaald of de documentatie in orde is. Onze opleiding is uiteraard ook opgenomen in CRKBO register. Door deze registratie is onze opleiding vrijgesteld van BTW.

Logo CRKBO

GAT Register Opleidingen

We zijn ook opgenomen in het GRO register. Het GRO register is een register waarin verschillende opleidingen staan die kwalitatief goede bij- en nascholingen verzorgen of een volledige opleiding. Naast een accreditatieorgaan is dit ook een ook een beroepsvereniging voor opleidingen. 

Hoger Onderwijs Register

We zijn opgenomen in het Hoger Onderwijs register dat beheerd wordt door het CPION. Het CPION vertegenwoordigt een toetsingscommissie die gedetailleerd kijkt naar de kwaliteit van een opleiding. Voor de accreditatie moet men gedetailleerd uitleggen hoe de opleiding zorg draagt voor kwaliteit, onderwijskundig verantwoord bezig is en waarborgt dat de kwaliteit continu verbeterd wordt.

Logo CPION

Internationaal

Naast erkenning door beroepsverenigingen en verschillende registers in Nederland wordt onze Engelstalige internationale opleiding ook erkend door verschillende instanties. Deze internationale opleiding is qua kwaliteit en inhoud grotendeels identiek aan de Nederlandse versie. Alleen de vorm waarin de opleiding wordt geven is anders. Soms is het zo dat we niet rechtstreeks erkend worden maar via een Nederlandse beroepsvereniging.

European Central Council of Homeopaths (ECCH)

Het ECCH is een overkoepelende organisatie van Europese beroepsverenigingen voor homeopaten. De ECCH spant zich in om op Europees en mondiaal niveau homeopathie te bevorderen. Ze hebben een reeks adviezen gegeven waaraan opleidingen zouden moeten voldoen. Die eisen hebben we genomen als leidraad bij het samenstellen van de opleiding op het OCKH.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn belangrijk voor de erkenning van onze opleidingen, vooral omdat zij bepalen of de behandelingen door onze afgestudeerden worden vergoed. Ze willen zeker weten dat therapeuten de juiste medische kennis hebben om geen fouten te maken en patiënten op tijd door te verwijzen naar de reguliere gezondheidszorg. Daarom stellen ze eisen aan de medische kennis die homeopathie opleidingen moeten bieden. Deze eisen zijn opgesteld door PLATO in 2013 en worden gecontroleerd door het SNRO en het CPION.

Om aan deze eisen te voldoen en praktische voordelen te bieden, kiezen wij ervoor de medische basiskennis niet zelf te geven, maar uit te besteden aan geaccrediteerde instellingen. Dit zorgt ervoor dat onze studenten de juiste kennis opdoen, terwijl wij ons kunnen focussen op de kern van homeopathie.

Het is moeilijk te voorspellen of zorgverzekeraars in de toekomst behandelingen blijven vergoeden. Veranderingen in vergoedingen en wat wel of niet in het basispakket zit, kunnen invloed hebben. Maar, dit geldt voor alle opleidingen, ongeacht de accreditatie. Tot nu toe hebben we van zorgverzekeraars gehoord dat er geen plannen zijn om de eisen voor homeopathie opleidingen te veranderen.

VGZ

VGZ is hierin een uitzondering. Zij vergoeden alleen behandelingen als de therapeut lid is van een beroepsvereniging die aangesloten is bij het RBCZ. Studenten kunnen via de beroepsverenigingen die we hebben genoemd, lid worden van het RBCZ.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) – HBO accreditatie

Vaak krijgen we vragen over hoe de overheid kijkt naar de accreditatie van homeopathie opleidingen. Het antwoord is vrij simpel: de overheid houdt zich niet direct bezig met de accreditatie van homeopathie opleidingen. Er zijn dus geen specifieke eisen vanuit de overheid voor onze opleidingen. Echter, er is wel een onderscheid tussen opleidingen die officieel als HBO zijn geaccrediteerd door de NVAO en opleidingen die op HBO-niveau worden aangeboden.

Het proces om een officiële HBO accreditatie te krijgen is complex, kostbaar (denk aan tienduizenden euro’s) en vraagt veel werk. Bovendien beoordeelt de NVAO de opleidingen alleen op de eindresultaten, niet op hoe je die resultaten bereikt. Uiteindelijk geeft de NVAO een advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die beslist of ze dit advies volgt of niet. Gezien de huidige stand van zaken lijkt de kans klein dat een homeopathie opleiding officieel als HBO wordt erkend. Eerdere pogingen in deze richting waren niet succesvol.

Hoewel officiële HBO accreditatie voordelen zou bieden, zoals maatschappelijke erkenning, zijn er ook nadelen. De kosten voor het volgen van de opleiding zouden aanzienlijk stijgen, en de opleiding zou vakken moeten omvatten die weinig tot niets te maken hebben met de praktijk van homeopathie, zoals statistiek en onderzoeksmethoden. Dit zou ook leiden tot een veel hogere studiebelasting.

De term ‘HBO-niveau’ wordt vrij gebruikt om aan te geven wat je van de opleiding kunt verwachten. Het betekent echter niet dat de opleiding officieel door de NVAO is geaccrediteerd als HBO. We streven ernaar om een hoge kwaliteit van onderwijs te bieden, passend bij wat je van een HBO-niveau opleiding mag verwachten, zonder de officiële accreditatie.