Accreditatie van de opleiding

Er schijnen vaak onduidelijkheden te zijn over de accreditatie van homeopathische opleidingen. Om dit op te helderen willen we hieronder de stand van zaken op dit moment uitleggen.

Beroepsverenigingen

Veel studenten willen na hun studie graag dat consulten van hun patiënten vergoed worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om lid te worden van een beroepsvereniging. Hieronder hebben we van een aantal beroepsverenigingen opgeschreven hoe het staat met de accreditatie en hebben we andere relevante informatie vermeld. In België bestaat vooral de LHC en op Europees niveau is de European Central Council of Homeopaths (ECCH) belangrijk (zie ook bij European Central Council of Homeopaths (ECCH) op deze pagina). Als opleiding zijn wij geaccrediteerd in Nederland door onderstaande organisaties en in België door de LHC.

Collectief Alternatief Therapeuten (CAT)

We zijn sinds 2019 geaccrediteerd door Collectief Alternatief Therapeuten (CAT). Het is mogelijk om na onze opleiding  lid te worden van zowel CAT als CAT Vergoedbaar. Bij deze multidisciplinaire vereniging kunnen zich ook meerdere therapievormen aansluiten.

Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG)

We zijn vanaf 2014 geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG). Bij deze vereniging kunnen zich meerdere therapievormen aansluiten.

Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH)

De Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH) is een van de twee beroepsverenigingen waarbij alleen homeopaten zijn aangesloten. Deze beroepsvereniging is relatief klein, maar is daarentegen wel zeer praktisch en duidelijk. Mensen die bij ons afgestudeerd zijn kunnen zich aansluiten bij de NOKH.

Nederlandse Werkgroep Praktizijns (NWP)

We zijn vanaf 2014 geaccrediteerd door de Nederlandse Werkgroep Praktizijns (NWP). Bij deze vereniging kunnen zich ook meerdere therapievormen aansluiten.

GRO-Register

We zijn ook opgenomen in het GRO register

Overige beroepsverenigingen

Voor een aantal beroepsverenigingen (denk daarbij aan de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT), etc.) waarbij therapeuten die werken met verschillende therapievormen zijn aangesloten, gelden verschillende eisen met betrekking tot de accreditatie van nascholingen en de gehele opleiding. Sommigen accrediteren alleen losse nascholingen, anderen zijn tijdelijk gestopt met accreditaties van hele opleidingen en een enkele beroepsvereniging accrediteert pas nadat de eerste studenten zijn afgestudeerd.

European Central Council of Homeopaths (ECCH)

Het ECCH is een overkoepelende organisatie van Europese beroepsverenigingen voor homeopaten. De ECCH spant zich in om op Europees en mondiaal niveau homeopathie te bevorderen. Ze hebben een reeks adviezen gegeven waaraan opleidingen zouden moeten voldoen. Die eisen hebben we genomen als leidraad bij het samenstellen van de opleiding op het OCKH.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol bij de erkenning van de opleidingen. Uiteindelijk draait het erom dat de behandeling vergoed wordt. Zorgverzekeraars willen op zijn minst veilig stellen dat de therapeuten waarvan ze de behandeling vergoeden geen medische missers maken en op tijd doorsturen naar het reguliere circuit. Vandaar dat de grote zorgverzekeraars eisen dat homeopathie opleidingen voldoende medische kennis overdragen aan de studenten. Hiervoor zijn in de zomer van 2013 door PLATO een aantal eisen bepaald in opdracht van de zorgverzekeraars. Waarbij het SNRO en het CPION deze eisen gaat toetsen bij de verschillende opleidingen. Het OCKH heeft besloten om vanwege verschillende redenen de medische basiskennis uit te besteden bij instellingen die zijn geaccrediteerdvolgens de PLATO normen. Dit uitbesteden heeft heel veel pratische voordelen ten opzichte van het zelf organiseren van de medische basiskennis.

Wat betreft de vraag of vergoedingen door zorgverzekeraars op lange termijn gerarandeerd zijn is het lastig om daar een definitief antwoord op te geven. We weten niet wat gaat veranderen in de toekomst. In principe zijn het de zorgverzekeraars die hierin een rol spelen. Zorgverzekeraars korten op hun vergoedingen en de overheid bepaalt ook wat wel en niet in het basispakket zit. Hoe dit ± 4-5 jaar na het begin van je studie eruit ziet is onmogelijk om te zeggen. Echter veranderingen op dat gebied zullen voor alle opleidingen gelden en is onafhankelijk van accreditatie of opleiding.

Onze contacten bij de zorgverzekeraars bevestigen dat er voorlopig geen plannen zijn om inhoudelijke eisen te gaan stellen aan homeopathie opleidingen.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) – HBO accreditatie

Soms krijgen we de vraag in welke mate de overheid homeopathie opleidingen accrediteert. Daar kunnen we vrij kort over zijn: de overheid bemoeit zich niet met homeopathie opleidingen en er is dus ook geen sprake van eisen waar we volgens de overheid aan moeten voldoen. Wel is het zo dat de overheid verschil maakt tussen HBO opleidingen en HBO-niveau opleidingen. HBO opleidingen zijn in het kort alleen opleidingen die door de NVAO geaccrediteerd zijn. Dit accreditatieproces is erg ingewikkeld, erg kostbaar (enkele tienduizenden euro’s, los van de kosten die je als opleiding zelf maakt om aan de eisen te voldoen) en zeer arbeidsintensief. Tevens word je door de NVAO alleen op het resultaat afgerekend en niet op de planning, dit is zeer moeilijk. De derde en laatste stap binnen dit accreditatieproces is dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het advies van de NVAO al dan niet gaat volgen. Met andere woorden het NVAO geeft uiteindelijk de minister een advies en de minister is vrij om dit advies op te volgen. Gezien het huidige politieke klimaat achten we de kans dat een homeopathie opleiding een officielen HBO opleiding wordt nihil. In het verleden is ook gebleken dat een poging om officiële HBO accreditatie te krijgen is uitgelopen op een fiasco. Op het moment is er minimaal één homeopathie opleiding bezig met het traject om een HBO accreditatie te krijgen, maar de uitkomst hiervan is nog niet bekend.

We begrijpen dat, als het haalbaar zou zijn om een officiele HBO accreditatie te krijgen, er voordelen aan zitten. Het voornaamste is een stukje maatschappelijke erkenning. Er zitten ook grote nadelen aan. Te denken valt aan veel hogere kosten voor het volgen van de opleiding, veel vakken die niets met de praktische uitvoering van het vak van homeopaat te maken hebben (denk onder andere aan aan vele uren statistiek en onderzoeksmethoden) en een behoorlijke toename van de studiebelasting (de studiebelasting wordt dan 4 jaar lang ± 40 uur per week of 6 jaar lang ± 27 uur per week). Het huidige educatief stelsel en maatschappelijke situatie is niet geschikt voor een beroep zoals homeopathie.

De term ‘HBO-niveau’ (of iets van die strekking) is een term die vrij gebruikt mag worden. Dat wil zeggen dat er geen keurmerk of officiële accreditatie is die bepaalt wanneer een opleiding die term mag gebruiken of niet. Doorgaans wordt naar eer en geweten de term gebruikt om aan te geven welk niveau je mag verwachten van de opleiding maar het geeft niet aan dat het ook daadwerkelijk een HBO opleiding is.

Overige accreditatieorganen

Helaas is het zo dat elke beroepsvereniging haar eigen eisen en accreditatie instituten gebruikt. Dat maakt het voor een opleiding soms erg lastig. Aan de procedures zijn vaak kosten en veel tijd verbonden. Dit terwijl het niet altijd duidelijk is waar een student zich wil aansluiten. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om een afwachtende houding in te nemen en te kijken wat noodzakelijk is voor onze studenten.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

In het CRKBO register zijn alle docenten / trainers en onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan bepaalde voorwaarden van het CRKBO. Tijdens de vierjaarlijkse audit wordt bepaald of de documentatie in orde is. Onze opleiding is uiteraard ook opgenomen in CRKBO register.

Samengevat

We vermelden nog even de belangrijkste punten met betrekking tot accreditatie:

  • Het OCKH is geaccrediteerd door de CATLHC, NOAG, NOKH, en de NWP.
  • Het OCKH is opgenomen in het CRKBO register met betrekking tot BTW vrijstelling.
  • Medische basiskennis wordt uitbesteed aan opleidingen die voldoen aan de PLATO eisen.
  • Accreditatie door de NVAO is niet noodzakelijk en voorlopig niet haalbaar.