Lesprogramma van de gehele opleiding

In grote lijnen is de volledige opleiding als volgt opgebouwd:

Leerjaar 1

 • 6 Theoriedagen (geschiedenis homeopathie en geneeskunde, organon, repertoriseren, anamnese, analyse, differentiaal diagnose, materia medica).
 • Themadagen
 • E-learning modules
 • Papercases
 • 2 Tentamendagen

Leerjaar 2

 • 6 Theoriedagen (gezondheidsniveau’s, acute klachten tijdens chronische behandeling, reactiepatronen, analyse, video casuïstiek, materia medica)
 • Themadagen
 • E-learning modules
 • Uitwerken papercases en video casuïstiek
 • Snuffelstage
 • 2 Tentamendagen

Leerjaar 3

 • 5 Theoriedagen (miasma’s, obstakels van genezing, verschillende stromingen, materia medica)
 • Themadagen
 • E-learning modules
 • Studieopdracht 1
 • Kleine stage
 • 2 Tentamendagen

Leerjaar 4

 • 5 Theoriedagen (lange termijn behandeling, praktijkvoering, materia medica)
 • Themadagen
 • E-learning modules
 • Studieopdracht 2
 • Grote stage
 • 2 Tentamendagen

Lestijden

De lestijden zijn van 10.00 – 17.00 uur voor de theorie- en themadagen

Aanvang collegejaar 2022-2023

Eerste lesdag 27 augustus 2022