Professionaliteit van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie

We streven naar een opleiding die op HBO niveau is en waarbij je vooral leert hoe je in de praktijk patienten moet behandelen met behulp van klassieke homeopathie.

De opleiding is professioneel in verschillende opzichten. De docenten hebben een respectabele achtergrond. De nadruk wordt vooral gelegd op didactische vaardigheden. Dit is mogelijk omdat in het docententeam mensen zitten die een lesbevoegdheid hebben.

De professionaliteit uit zich ook doordat de opleiding van het begin tot het einde een coherente en duidelijke methode hanteert. Er wordt weinig aandacht besteed aan (moderne) methoden die zich nog niet bewezen hebben of die niet aansluiten bij de klassiek homeopathische principes. Het is onze overtuiging dat een goede opleiding geen verwarring schept door verschillende methoden die soms haaks op elkaar staan te doceren. Om bekwaam en met zelfvertrouwen een eigen praktijk te kunnen beginnen is het nodig om een techniek goed onder de knie te krijgen in plaats van oppervlakkige kennis te hebben van verschillende technieken.

Het lesmateriaal zal enerzijds door mensen met een grote vak inhoudelijke kennis en anderzijds door mensen met een lesbevoegdheid worden samengesteld. De opleiding voldoet een de meest recente eisen van het European Central Counsel of Homeopaths (ECCH) en is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Verwacht wordt dat de studenten zelf ook professioneel zijn en op verantwoordelijke wijze na de opleiding met patiënten kunnen werken. Het werken met zieke mensen vereist een bepaalde houding van de klassiek homeopaat en veel inzet tijdens de studie. Meer informatie hierover kan je lezen bij het studentenprofiel.