Medische basiskennis

Medische basiskennis

Medische basiskennis is sinds 2011 een verplicht vak voor alle homeopathie opleidingen en sinds de zomer van 2013 zijn er door de zorgverzekeraars nog strengere eisen gesteld aan de medische basiskennis. Als opleiding tot klassieke homeopaat vinden we het ook bijzonder belangrijk dat de afgestudeerde een gedegen medische kennis heeft. Vandaar dat we hebben gezocht naar een geschikte manier om deze kennis te integreren in de opleiding. De zorgverzekeraars hebben PLATO opdracht gegeven om criteria op te stellen met betrekking tot de medische basiskennis. Deze criteria worden door het CPION en SNRO gebruikt om opleidingen medische basiskennis te toetsen en te accrediteren. Vanaf januari 2017 moeten CAM therapeuten kunnen aantonen dat ze medische kennis hebben die voldoet aan de eisen die door PLATO zijn opgesteld willen hun patiënten in aanmerking komen voor vergoedingen. Vanwege deze ontwikkelingen hebben we besloten om als eis te stellen dat mensen die van het derde naar het vierde jaar over willen gaan aan een van de volgende twee eisen moeten voldoen:
  • Men kan een diploma van een door het CPION geaccrediteerde opleiding medische basiskennis overhandigen. Hier staat een overzicht van de tot nu toe geacrediteerde opleidingen door CPION en SNRO. Let erop dat het gaat om Medische Basiskennis (MBK)!
  • Men kan aantonen dat men vrijstelling heeft volgens de normen van het CPION. Op deze pagina kan men de voorwaarden voor vrijstelling lezen.
De veranderingen hebben het voor ons makkelijker gemaakt om het vrijstellingenbeleid uit te voeren. Het al dan niet moeten volgen van een opleiding medische basiskennis wordt bepaald door het CPION/SNRO. We raden je aan om contact op te nemen met het CPION/SNRO en een schriftelijke bevestiging te vragen van een eventuele vrijstelling. Het diploma of de vrijstelling heb je nodig als je klaar bent met de studie om te overhandigen aan de beroepsvereniging en/of zorgverzekeraars. Een aantal voordelen van onzet opzet zijn:
  • Duidelijk vrijstellingsbeleid
  • Bij vrijstelling vervallen uiteraard alle kosten die gemaakt moeten worden voor de medische basiskennis
  • Flexibel volgen van de opleiding medische basiskennis
    • Je kunt de medische basiskennis starten voordat je begint aan de homeopathie opleiding of parallel aan de homeopathie opleiding
    • Je kunt de medische basiskennis starten voordat je begint aan de homeopathie opleiding of parallel aan de homeopathie opleiding

EHBO diploma

Aan het einde van de opleiding moet je in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma. Hiervoor zal je zelf zorg moeten dragen.

Themadagen

Tijdens de verschillende themadagen zal een gedeelte besteed worden aan het regulier medische aspect van het betreffende thema. Tijdens de gehele opleiding zal je ongeveer 20 themadagen moeten volgen. Het is uiteraard raadzaam om je voor te bereiden op deze themdadagen om maximaal rendement te hebben van deze dagen.

De themadagen staan los van de opleiding Medische Basiskennis. De themadagen worden namelijk door het Opleidingscentrum voor Klassieke Homeopathie verzorgd, de opleiding Medische Basiskennis door een andere organisatie.