Inleiding tot een reeks met artikelen over klassieke homeopathie

Andere talen

Inleiding tot een reeks artikelen over klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie is een veelzijdige, effectieve en vooral ook interessante geneeswijze. De toepassing is gebaseerd op uitgangspunten die 200 jaar geleden zijn ontstaan en daarna in de praktijk zijn beproefd en aangescherpt. Zo is een goed toepasbare geneeswijze ontstaan waarvan de basisuitgangspunten min of meer gelijk zijn gebleven. Toegepast op de juiste manier kan homeopathie de gezondheid van patiënten (sterk) verbeteren.

Helaas is vanaf ongeveer de jaren ’90 een tendens ontstaan om steeds meer af te wijken van de oorspronkelijke principes, of om de oorspronkelijke principes selectief toe te passen. Deze toepassingen blijven zich vaak ‘klassieke homeopathie’ noemen, waardoor steeds meer verwarring is ontstaan over de inhoud van dit begrip. De moderne interpretaties wekken vaak de indruk van speculatie, en het kan daarom moeilijk zijn de betrouwbaarheid te beoordelen.
Hoewel veel van deze moderne ideeën wel elementen bevatten van de oorspronkelijke homeopathie, zijn ze vaak verdraaid met uiteenlopende interpretaties.

Sinds het ontstaan van de opleiding in 2004 merken we dat er een behoefte is aan betrouwbare en begrijpelijke informatie over klassieke homeopathie. Er is veel informatie beschikbaar op internet en verschillende fora maar een systematische benadering is lastig te vinden.

Graag willen we de artikelen schrijven voor mensen die geïnteresseerd zijn in homeopathie en hier meer diepgaande informatie over willen lezen. Qua inhoud willen we een niveau aanhouden dat tussen de leek en de ervaren homeopaat in zit. De artikelenreeks geeft ook een indruk van de opleiding tot klassiek homeopaat op het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie.

Vandaar dat we hebben besloten om een reeks van artikelen te publiceren over klassieke homeopathie. Daarbij hebben we een aantal doelstellingen in gedachten:

  • De informatie is eenvoudig te begrijpen. We hebben voor elk onderwerp een apart artikel geschreven.
  • De informatie is betrouwbaar. We zullen ervoor zorgen dat elk artikel is voorzien van bronnen en een goede onderbouwing.
  • De reeks artikelen kent een bepaalde logische opbouw. We beginnen bij de basisconcepten, maar zullen later in de reeks ook diepgaande en gedetailleerde theorieën, toepassingen en concepten bespreken.
  • Niet alleen de zin, maar ook de onzin over klassieke homeopathie wordt besproken.
  • Inzicht geven in de globale lesinhoud van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie.

Wat is niet de bedoeling van deze artikelenreeks over klassieke homeopathie?

De artikelenreeks over klassieke homeopathie is niet bedoeld als een cursus of opleiding tot klassiek homeopaat. Klassiek homeopaat worden, vergt onder andere veel (praktische) oefening, gedegen inhoudelijke kennis van de theorie en materia medica en praktische ervaring met het repertorium. Daarnaast moet je ook stage lopen onder begeleiding van een bekwame homeopaat. Deze artikelen zijn dan ook niet bedoeld als korte opleiding tot klassiek homeopaat en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Gebruikte bronnen

Het werk van Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, ligt aan de basis van deze reeks artikelen. Daarnaast gebruiken we ook informatie van andere homeopaten die in deze lijn liggen en iets toevoegen aan de ontwikkeling van klassieke homeopathie. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze homeopaten is dat zij de door Hahnemann beschreven uitgangspunten in samenhang toepasten. Die uitgangspunten worden in andere artikelen uit deze reeks beschreven.

Bekende homeopaten die werkten in de lijn van Hahnemann zijn onder andere James Tyler Kent, William Boericke, George Vithoulkas, Carroll Dunham, Margaret Tyler, Constantine Hering en Adolph von Lippe. Afhankelijk van het onderwerp van een artikel kan het zijn dat we ook andere bronnen gebruiken. Zoals je kunt zien baseren we ons niet op de ideeën van één (moderne) homeopaat. We zijn niet idolaat van een specifieke homeopaat en we nemen ideeën niet klakkeloos over.

Een speciale vermelding met betrekking tot het gebruik van de Organon. Daar waar we het hebben over de Organon gaat het altijd om de zesde editie tenzij anders vermeld.

Opmerking en contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de artikelen, neem dan gerust contact met ons op.

Beschikbare artikelen

Hieronder staan de artikelen die we tot nu toe beschikbaar hebben gemaakt.

Voor elke geneeswijze is het belangrijk om een idee te hebben over wat ziekte en gezondheid is. In dit artikel willen we ingaan op dit concept vanuit klassiek homeopathisch perspectief. Een gezond organisme is in staat om efficiënt en proportioneel te reageren op veranderingen en bedreigingen uit de omgeving om homeostase en het voortbestaan na te streven. In het geval van ziekte zie je dat de pogingen om weer in een optimale toestand te komen en problemen op te lossen juist niet efficiënt en proportioneel zijn. Volgens Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, reguleert en coördineert de levenskracht de verschillende systemen die hiervoor zorgen. Tijdens de opleiding op het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie leren we je uitgebreid en praktisch om inzicht te krijgen in deze ideeën. Lees het artikel Wat is ziekte volgens klassieke homeopathie?

Binnen de klassieke homeopathie kijken we anders naar een symptoom dan de reguliere geneeskunde en sommige andere alternatieve geneeswijzen. Samuel Hahnemann, beschreef in de Organon al dat een symptoom alles is wat een uiting is van ziekte. Het is geen symptoom als er sprake is van een gezonde poging om weer in balans te komen. Belangrijk is dat in de klassieke homeopathie de context (rekening houdend met de omstandigheden), de mate van de reactie (dit kan teveel of te weinig zijn) en de reikwijdte (meer dan alleen de symptomen die kunnen wijzen op een specifieke medische diagnose) belangrijk zijn. Ook maken we onderscheid tussen reacties als gevolg van een natuurlijke of kunstmatige ziekte omdat alleen natuurlijke ziekten behandeld kunnen worden met behulp van klassieke homeopathie. Lees het artikel Wat is een symptoom volgens klassieke homeopathie?

Totaliteit is een begrip dat kenmerkend is voor de klassieke homeopathie. Het begrip houdt in dat we niet kijken naar de symptomen die behoren tot een bepaalde diagnose of kwaal maar naar de symptomen van de gehele patiënt. Het zijn overigens niet letterlijk alle symptomen die gebruikt worden voor het vinden van het passende middel maar vooral de symptomen die karakteristiek zijn voor de individuele patiënt. Daarbij gebruiken we vooral de karakteristieke symptomen van de patiënt. Karakteristieke symptomen bestaan uit PQRS, intens en causale symptomen. De rest zijn niet-karakteristieke symptomen. Op basis van deze karakteristieke symptomen kiezen we een gepotentieerd middel dat het beste past bij de individuele patiënt. Dat noemen we het simillimum. Lees het artikel Wat is het begrip ‘totaliteit’ volgens de klassieke homeopathie?

In de klassieke homeopathie hanteren we, naast karakteristiek of niet-karakteristiek, ook een classificatie die gebaseerd is op het gebied waar de symptomen zich manifesteren. Zo hebben we symptomen die zich uiten op lokaal of algemeen en fysiek of psychisch gebied. Deze indeling ondersteunt het zoeken in het repertorium, het maken van een differentiaal diagnose en de analyse van de reactie op de behandeling. Lees het artikel Hoe classificeert klassieke homeopathie verschillende soorten symptomen?

Een belangrijk aspect bij een homeopathische behandeling is het gebruik van gepotentieerde middelen, of ‘homeopathische middelen’ zoals deze middelen vaak genoemd worden. Het productieproces van deze middelen is tot stand gekomen doordat de grondlegger van de homeopathie middelen wilde maken die veilig zijn. Potentiëren, oftewel bereiden van homeopathisch middelen, vindt plaats aan de hand van duidelijk omschreven verhoudingen van verdunnen én schudden maar ook strenge kwaliteitsnormen. Lees meer hierover in het artikel Wat is een homeopathisch middel volgens de klassieke homeopathie?

De geneesmiddelproef is een essentieel onderdeel van klassieke homeopathie. Met behulp van de geneesmiddelproef wordt op een zo objectief mogelijke manier bepaald welke symptomen bij een bepaald middel horen. Lees hier meer over in het artikel: Wat is de geneesmiddelproef volgens de klassieke homeopathie?