Betrouwbaarheid van informatie / bewijsvoering over homeopathie in Wikipedia

Het komt regelmatig voor dat homeopathie in een kwaad daglicht wordt gezet. Vaak op basis van zogenaamde bewijzen op basis van onderzoek dat is gedaan waarin schijnbaar wordt aangetoond dat er geen bewijzen zijn voor homeopathie en dat er alleen bewijzen tegen homeopathie zijn. Helaas blijkt maar al te vaak dat dit soort onderzoeken en bewijsvoeringen niet helemaal objectief en eerlijk zijn en dat ze zelfs vaak onjuist zijn. Het artikel waarnaar we hieronder verwijzen gaat uitgebreid op dit probleem in.

Helaas blijkt het ook vaak zo te zijn dat wat op internet geplaatst wordt niet altijd even betrouwbaar is. Ook niet als het op bekende websites zoals Wikipedia wordt gepubliceerd. Niet alleen staat er op Wikipedia onbetrouwbare informatie over homeopathie maar ook over medische onderwerpen. Nu moeten we oook wel opmerken dat inhoudelijk op het gebied van homeopathie ook heel veel nonsens op internet wordt geplaatst. Een probleem waar we helaas ook mee te kampen hebben.

Het interessante van het artikel dat geschreven is door Dana Ullman is dat het ook ingaat op veel (onterechte) kritiek die oprechte homeopaten krijgen vanuit verschillende partijen anders dan vanuit Wikipedia.

Het artikel gaat in op een wezenlijk probleem, namelijk dat de bewijsvoering tegen homeopathie vaak niet voldoet aan minimale eisen met betrekking tot objectiviteit en betrouwbaarheid.

Dit artikel is dus zeer de moeite waard om te lezen: Extreme bias at Wikipedia on homeopathic medicine (zie hier een PDF versie van het artikel)