Homeopathie kent geen bijwerkingen en is niet bedoeld als lapmiddel

Samenvatting

Homeopathische middelen werken mild en kennen geen bijwerkingen zoals bij veel medicatie wel het geval is. Wel bestaat er zoiets als een beginverergering en een eindverergering maar dat is iets totaal anders en een goed teken (beginverergering) of zeer zeldzaam bij een goede homeopathische behandeling (eindverergering). Veel patiënten kampen met deze bijwerkingen van de medicatie en gaan op zoek naar een alternatief. Homeopathie kan hierin een uitkomst bieden en werkt aan de totale gezondheid van de patiënt zonder dat hij/zij daarbij in de meeste gevallen dagelijks een middel hoeft in te nemen (afhankelijk van de aandoening en situatie). Binnen de opleiding leer je op een efficiënte wijze om het juiste homeopathische middel per patiënt te vinden en hoe je de reactie op het homeopathische middel juist moet interpreteren zodat je correct de behandeling kunt bijstellen indien nodig.

Een reden waarom mensen voor homeopathie kiezen is dat men last heeft van bijwerkingen

Een veelgehoorde klacht om een alternatieve behandeling te zoeken is dat men niet blij is met de bijwerkingen van de medicatie die men krijgt voor bepaalde ziekten en aandoeningen. Voor een grote groep patiënten is het negatieve effect van de medicatie die men slikt de voornaamste reden waarom men op zoek gaat naar alternatieven en dan uit komt bij een vorm van complementaire geneeskunde, en dus ook bij klassieke homeopathie.

Aangezien voor de meeste chronische ziekten in de reguliere geneeskunde geen permanente genezingen mogelijk zijn, is er voor patiënten geen andere keuze dan gedurende lange tijd medicatie in te nemen. Niet iedereen heeft hier last van maar een grote groep mensen wel. Vaak is er binnen de reguliere geneeskunde geen goede oplossing voor dit probleem. Het is dan kiezen tussen twee kwaden.

Een ander probleem is dat een bepaalde groep mensen het gevoel heeft dat de reguliere therapie niet (voldoende) helpt of dat de oorzaak van de gezondheidsproblemen niet goed achterhaald wordt. Deze groep mensen moet ook min of meer noodgedwongen op zoek naar een andere oplossing.

Organisaties zoals Lareb houden bijwerkingen van medicijnen bij. Patiënten kunnen hier hun eigen ervaringen indienen zodat ze ook beschikbaar worden voor andere patiënten.

Het lijkt erop dat een redelijke groep mensen niet alleen ‘pilmoe’ is (vrouwen die de orale anticonceptie niet meer willen innemen omdat ze het al zo lang doen), maar ook ‘medicijnmoe’ aan het worden is. Een steeds grotere groep mensen gaat bewuster met medicatie om.

We realiseren ons natuurlijk dat van de ene kant medicatie noodzakelijk is, en in een aantal gevallen zelfs levensreddend. We zijn dan ook niet per se tegen het gebruik van medicatie. Feit blijft echter dat er veel mensen zijn die niet alleen de voordelen maar ook de nadelen ervaren.

Binnen klassieke homeopathie kennen we het fenomeen bijwerkingen niet

Bij klassieke homeopathie kennen we in principe het begrip bijwerkingen niet zoals we dat kennen uit de reguliere geneeskunde. Homeopathische middelen veroorzaken in principe geen bijwerkingen. Dat maakt klassieke homeopathie een aantrekkelijke therapie voor veel patiënten. Homeopathische middelen werken erg mild en veroorzaken dus geen effecten die ongewenst zijn.

Wel kennen we het begrip ‘beginverergering’. Een beginverergering is een kortdurende verergering van bestaande klachten kort na inname van een homeopathisch middel dat correct is gekozen. Het is als het ware een eerst reactie die ontstaat als het lichaam begint met het zichzelf herstellen. Vergelijk het met spierpijn die kan ontstaan als iemand voor het eerst sinds lange tijd weer een keer gaat sporten. Deze spierpijn is een gevolg van het gaan gebruiken van de spieren en gaat snel weer weg en treedt na een aantal trainingen helemaal niet meer op. Overigens ontstaat een beginverergering alleen bij een correct gekozen homeopathisch middel dat dus net iets te sterk (te hoge potentie) is gekozen. Een goede homeopaat probeert overigens de beginverergering altijd te beperken tot een minimum door voorzichtig te werk te gaan. Als een beginverergering optreedt, is dat kort na de inname van het middel en duurt meestal een paar uur tot 2-3 dagen. Dit tijdelijke fenomeen is dus iets anders dan de bijwerkingen die optreden zolang men bepaalde medicatie inneemt.

Een ander begrip dat uniek is voor klassieke homeopathie is de geneesmiddelproef. Een geneesmiddelproef is een soort test waarbij (gezonde) vrijwilligers langdurig bloot worden gesteld aan een homeopathisch middel met als doel om symptomen op te wekken. Het is nooit de bedoeling van een klassiek homeopathische behandeling om dit te doen bij patiënten. Het is echter wel een reële consequentie van klinische- of complex homeopathie omdat daar een homeopathisch middel gedurende langere tijd en meestal zonder begeleiding wordt ingenomen. In dit kader is de eindverergering ook een belangrijk begrip. Een eindverergering is in feite niets meer dan dat een homeopathisch middel te lang is ingenomen en men symptomen gaat vertonen die horen bij het middel dat men inneemt. Aangezien een homeopathisch middel in verreweg de meeste gevallen eenmalig wordt ingenomen treedt dit fenomeen dus nauwelijks op. De eindverergering is iets dat door een goede klassiek homeopaat relatief makkelijk is te voorkomen door juiste begeleiding, inzicht in het verloop van de behandeling en een aantal andere factoren.

Het unieke van klassieke homeopathie is dat men een middel doorgaans (er zijn echter uitzonderingen) eenmalig inneemt. Het effect van een middel kan wel weken of maanden duren waardoor het ook nog eens heel eenvoudig is voor de patiënt. In de meeste gevallen is het dus niet nodig om elke dag middelen in te nemen (afhankelijk van de aard van de klachten en de omstandigheden). Dit is handiger en het scheelt ook in de kosten. Een succesvolle behandeling met klassieke homeopathie kan dus resulteren in langdurige verbetering van de klachten zonder dat men allerlei middelen in hoeft te nemen.

Sommige patiënten zijn wel eens bang dat een verkeerd gekozen homeopathisch middel ook negatieve effecten kan hebben als men het te lang inneemt (afhankelijk van de gevoeligheid van de patiënt). Homeopathisch middelen werken alleen als ze goed gekozen zijn. Vergelijk het met bijvoorbeeld hormonen. Een hormoon dat wordt afgescheiden veroorzaakt alleen een reactie bij bepaalde weefsels of organen die de juiste receptoren voor het betreffende hormoon hebben, met andere woorden die gevoelig zijn voor het betreffende hormoon. Andere weefsels en organen die niet de juiste receptoren hebben reageren niet. Dit is een voorbeeld van een gezond functioneren van het lichaam maar bij bepaalde ziekten geldt dit principe ook: denk bijvoorbeeld aan allergenen. Mensen die last hebben van hooikoorts zijn gevoelig voor bepaalde pollen terwijl andere mensen die geen hooikoorts hebben geen enkele reactie vertonen ondanks dat ze ook aan de betreffende pollen worden blootgesteld. Het is zelfs zo dat de ene hooikoortspatiënt gevoelig is voor pollen van de ene plant terwijl de andere patiënt gevoelig is voor een totaal andere plant en dat beiden niet reageren op andere pollen. Vanuit dit perspectief is het fenomeen dat een homeopathische middel alleen effect heeft bij iemand die hiervoor gevoelig is dus niet zo heel vreemd. Deze gevoeligheid maakt dat het juiste gebruik (niet te lang homeopathische middelen innemen zonder goede evaluatie) een veilige geneeswijze is.

Tijdens de opleiding leer je op de correcte manier homeopathische middelen voor te schrijven

Als student klassieke homeopathie is het belangrijkste dat je leert om de juiste middelen voor de patiënt voor te schrijven. Daarbij moet je leren om onder andere een juiste anamnese, de juiste keuze van symptomen en repertorisatie te doen. We leren je dit zorgvuldig te doen waardoor de kans dat je een succesvol middel selecteert veel groteris. Een beginverergering is een goed teken maar je wilt het liefst voorkomen dat er een te sterke beginverergering optreedt, dat leren we je op de opleiding zo goed mogelijk te doen.

De gehele opleiding is ingericht zodat je efficiënt en snel een passend middel voor elke patiënt kunt selecteren. Door een passend middel te selecteren is het mogelijk om langdurig en mild de gezondheid van mensen te verbeteren.

Niet alleen leren we je om het juiste middel te selecteren maar ook dat je goed inzicht krijgt in het verloop van de klachten nadat je een middel hebt voorgeschreven. Dit is minstens zo belangrijk als het voorschrijven van een eerste homeopathisch middel, als je namelijk niet weet hoe je de reactie op een middel moet interpreteren kan je de behandeling ook niet goed bijsturen indien nodig. We maken daarbij gebruik van:

  • Reactiepatronen – Dit zijn verschillende mogelijkheden reacties die kunnen ontstaan nadat je een middel hebt voorgeschreven. We proberen je niet een aantal patronen uit het hoofd te laten leren maar de verschillende patronen dienen om op een dieper niveau inzicht te krijgen in alle mogelijke reacties. Dit geeft heel veel houvast tijdens het behandelen van mensen.
  • Gezondheidsniveaus – Het niveau van de gezondheid waarin een patiënt zich op een bepaald moment bevindt. We gaan ervanuit dat mensen niet gezond óf ziek zijn maar dat iedereen zich ergens in het spectrum tussen gezond en ziek bevindt.
  • Optreden van acute ziekten tijdens de behandeling – Het optreden van acute ziekten zegt iets over het gezondheidsniveau waarop de patiënt zich bevindt. Veranderingen in het optreden van bepaalde acute klachten kunnen dus een indicatie zijn voor verschuivingen op het gebied van gezondheidsniveau en dus ook een indicatie van het al dan niet succesvol gekozen homeopathisch middel.
  • Geneesmiddelproef – Ook leer je uiteraard het effect van een geneesmiddelproef te herkennen en te voorkomen.

Heeft dit artikel je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opleiding (040-2135449 of email). Ben je enthousiast en wil je je inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je je nog op tijd inschrijft dan kan je nog gebruik maken van onze aantrekkelijke actie.