Welke eigenschappen moet je hebben om een student klassieke homeopathie te worden?

Samenvatting

In dit artikel staan een aantal eigenschappen die je volgens ons zou moet bezitten om een goede student klassieke homeopathie te worden en uiteindelijk een bekwaam klassiek homeopaat. Uiteraard is het niet mogelijk om alle eigenschappen te nhebben maar het is wel fijn als je weet wat er verwacht wordt en waar wellicht nog ruimte is voor verbetering. We zijn een zeer sociale opleiding maar we leggen niet de nadruk op persoonlijk ontwikkelplan en bezinningsweekenden. Wel coachen we je uiteraard daar waar nodig als het inhoudelijk gaat om het beroep van klassiek homeopaat. Een basale kennis van de Engelse taal is handig.

Wat verwacht onze opleiding van een student klassieke homeopathie?

Als je overweegt om klassieke homeopathie te gaan studeren, dan heb je daar ook verschillende vaardigheden en eigenschappen voor nodig. Een aantal van die vaardigheden staan opgesomd in het studentenprofiel maar wellicht is het interessant om hier wat dieper op in te gaan.

Als opleiding bieden we heel veel aan en krijg je een uitgebreide en degelijke opleiding. Hier tegenover staat wel dat deze kennis alleen tot je kunt nemen indien het lukt om je voldoende in te zetten. De studiebelasting is voor de meeste studenten tussen de 10-15 uur per week maar dit is ook afhankelijk van je vermogen om te kunnen studeren. En niet alleen je vermogen om te kunnen studeren maar ook de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan veel of weinig afleiding thuis. Kortom het is lastig om een exacte uitspraak te doen over de studiebelasting aangezien dit van heel veel factoren afhangt.

Je moet goed in staat zijn om zelfstandig te studeren. Vanwege het ‘blended learning’ concept moet je thuis veel voorbereiden om zo adequaat deel te kunnen nemen aan de klassikale lessen. Dit vergt planning en een zekere mate van discipline. Het wil overigens niet zeggen dat je alles zelf moet bedenken, doen en uitzoeken. We hebben uitstekende begeleiding in de vorm van een duidelijk jaarboek en agenda, uitleg van de modules, bereikbaarheid van de opleiding en docenten, individuele begeleiding van studenten, etc. Tijdens de klassikale lessen is het niet zo dat je per se alles moet weten maar vooral dat je in staat bent om je vragen en de dingen waar je tegenaan loopt te kunnen bespreken.

Zelfstandigheid is zeer belangrijk omdat je later in de praktijk ook zelfstandig mensen gaat behandelen. Daarbij moet je in staat zijn om administratie bij te houden, contact te houden met allerlei instanties, etc. Dit vergt een hoge mate van zelfstandigheid.

We zijn geen officiële HBO opleiding1 maar streven wel HBO denk- en werkniveau na. Het is lastig om aan te geven welke vooropleidingen het beste aansluiten op een opleiding tot klassiek homeopaat. Vandaar dat we geen eisen stellen met betrekking tot concrete vooropleidingen maar wel dat we verwachten dat je HBO denk- en werkniveau hebt.

Veel van het lesmateriaal is in het Engels. De redenen hiervoor zijn:

 • Veel boeken zijn oorspronkelijk in het Engels geschreven en vertalingen bevatten vaak fouten en zijn meestal veel duurder.
 • Het belangrijkste gereedschap van een homeopaat is het repertorium2. Dat is er alleen in het Engels3 en om de juiste terminologie snel onder de knie te krijgen is het dus beter om veel Engels te lezen.
Het is over het algemeen geen bijzonder moeilijk Engels, al zitten er soms wel termen bij die moeilijker zijn. We helpen je met een aantal tips om je kennis van de Engelse taal snel bij te spijkeren maar enige kennis van het Engels is wel gewenst. Bij een opleiding op HBO niveau mag je ook wel verwachten dat enige kennis van het Engels geen probleem is. Je hoeft het niet te spreken en je hoeft alleen maar tijdens de drie fasen van onderzoek een artikel in het Engels te vertalen. Een mogelijk voordeel van het gebruik van Engels tijdens de opleiding is dat je kennis van deze taal aanzienlijk beter kan worden. Zo hebben we studenten die veel sneller en makkelijker Engelse artikelen kunnen lezen voor hun werk dankzij het gebruik van het Engels op de opleiding. Tijdens de opleiding zal je mogelijk vragen en onduidelijkheden of andere obstakels tegen komen die relevant zijn voor het volgen van de opleiding. Wellicht heeft dat te maken met lesmateriaal, stage, privé-situatie of iets anders. Het lukt dan mogelijk niet om zelf een oplossing of antwoord te vinden maar we verwachten wel dat je proactief genoeg bent om dit te bespreken met de docent of directie van de opleiding. Dat is ook een vorm van zelfstandig werken. Een aantal karaktereigenschappen die heel handig zijn voor mensen die klassiek homeopaat willen worden zijn:
 • Nuchter
 • Goede balans tussen kritisch en ‘open minded’
 • Begaan
 • Praktisch
 • Objectief en onbevooroordeeld
 • Proactief
 • Zelfstandig
 • Gemotiveerd en gedreven
 • Oplossingsgericht
 • Betrouwbaar
 • Optimistisch4 😉

Persoonlijke ontwikkeling

We zijn een erg sociale opleiding en besteden veel tijd aan de begeleiding van studenten. Echter we doen dat niet in de vorm van bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelplan, bezinningsweekenden, persoonlijke coaching of het schrijven van een biografie. We zijn namelijk van mening dat we de grens moeten trekken bij zaken die relevant zijn voor de beroepsuitoefening en niet voor de gehele persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt ook niet gedaan bij artsen, fysiotherapeuten en andere professionals in de reguliere geneeskunde. We willen ook niet opleggen wat goed is of beter kan als het gaat om je karakter of persoonlijkheid. Echter als het gaat om het uitoefenen van je beroep dan zijn we wel alert op knelpunten en worden die wel besproken. Als bijvoorbeeld tijdens de stage blijkt dat de manier waarop je met patiënten omgaat niet ten goede komt van de patiënten of praktijkvoering dan wordt dit aspect wel besproken en indien nodig zijn we ook bereid om samen te zoeken naar een oplossing. Of als een privé-situatie tijdelijk de studie bemoeilijkt dan willen we zeker meedenken in mogelijke oplossingen. Kortom wat het coachen van je persoonlijkheid betreft doen we zeker wat nodig is om je een goede klassiek homeopaat te laten worden maar we respecteren ook je privacy.

Heeft dit artikel je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opleiding (040-2135449 of email). Ben je enthousiast en wil je je inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je je nog op tijd inschrijft dan kan je nog gebruik maken van onze aantrekkelijke actie. 

 • 1. Voor een homeopathie opleiding (of welke alternatieve therapie dan ook) is het niet haalbaar om erkend te worden als officiële HBO opleiding. Dus vandaar dat in Nederland geen enkele homeopathie opleiding een echte HBO opleiding is.
 • 2. Een repertorium is een boek of software dat allerlei symptomen bevat waarbij vermeld staan welke middelen deze symptomen hebben. Het is dus als het ware een index van de materia medica.
 • 3. Althans de meest recente en meest bruikbare versie. En ook zeker met betrekking tot het repertorium geldt dat vertalingen altijd problemen opleveren.
 • 4. Dit klinkt als een vreemde eigenschap maar het blijkt dat als je positief bent het vaak makkelijker is om met moeilijke zaken om te gaan. Als ondernemer krijg je soms te maken met tegenslagen en die moet je ook het hoofd kunnen bieden.