Voorwaarden voor opname in index van homeopaten

Om opgenomen te worden in de index van homeopaten zijn de volgende zaken van belang:
 • De homeopaat moet minimaal een diploma hebben van het IACH. Dat wil zeggen men heeft de video cursus of de e-learning afgesloten met een diploma.
 • Heb je wel de video cursus of de e-learning gevolgd maar geen examen gedaan dan kan je contact op nemen om bij alsnog het tentamen te doen.
 • Zorg ervoor dat je elk jaar, uiterlijk in december, zelf 5 casussen aanlevert in de format zoals die hieronder staat vermeld. We zullen zelf geen herinnering versturen mocht je niet op tijd de casussen indienen.
 • De casussen dienen in Word document te worden aangeleverd zodat we de bestanden kunnen bekijken.
 • De volgende gegevens dienen minimaal in de casussen vermeld te worden:
  • 1. Initialen, geslacht, leeftijd en omstandigheden (bv samenwonen, getrouwd, kinderen) van de patiënt
  • 2. Anamnese eerste consult
  •  2a. Hoofdklacht inclusief informatie over (voor zover mogelijk): causa, modaliteiten (denk ook aan tijdstip, frequentie), locatie (waar, welke zijde, eventueel met uitstralen naar), sensatie (soort pijn of gevoel)
  •  2b. Andere klachten inclusief informatie over (voor zover mogelijk): causa , modaliteiten (denk ook aan tijdstip, frequentie), locatie (waar, welke zijde, eventueel met uitstralen naar), sensatie (soort pijn of gevoel)
  • 2c. Persoonlijke medische geschiedenis (voor zover van toepassing: onderdrukkende therapieën en vaccinaties, trauma’s (mentaal, emotioneel en/of fysiek), acute infectieziekten
  • 2d. Medische geschiedenis van ouders (soort ziekten die in de familie aanwezig zijn)
  • 2e. Fysieke generaliteiten zoals o.a.: temperatuur (reactie op temperatuur en klimaat, warm- of koudbloedig), slaap (houding, kwaliteit, dromen), voeding (behoefte, aversie, verergering, verbetering, dorst), menstruatie
  • 2f. Mentaal en emotionele symptomen
  • 3. Analyse eerste consult inclusief: prognose (anatomie/pathologie, diepte van verstoring, persoonlijke medische geschiedenis, familie medische geschiedenis, conclusie inclusief gezondheidsiveau’s), selectie van symptomen, differentiaal diagnose, potentiekeuze, voorschrift
  • 4. Anamnese vervolgconsult inclusief: reactie op middel, alle relevante veranderingen en extra informatie
  • 5. Analyse vervolgconsult: inclusief analyse van de reactie op het middel, conclusie, voorschrift
  • Punt 4 en 5 herhalen voor alle consulten (uitgezonderd korte telefonische consulten).
 • De duur van de follow ups moet minimaal 1 jaar zijn