Overzicht en inleiding van de opleiding tot klassiek homeopaat

Introductie

Het Opleidingscentrum voor Klassieke Homeopathie (OCKH) is een praktische en moderne opleiding voor de homeopaat die zich uitsluitend bezig houdt met beproefde methoden. Dit geldt zowel voor homeopaten in spe, als voor reeds afgestudeerde homeopaten die nascholingen willen volgen.

Bij het Opleidingscentrum voor Klassieke Homeopathie staan kwaliteit en een gedegen kennisniveau van de homeopathische geneeswijze hoog in het vaandel. Naast de theoretische kennis word je voorbereid op de praktijk middels veel casuïstiek en praktijkervaring (stage).

Verder hebben we een unieke manier gevonden om optimaal te kunnen studeren. We zijn namelijk de enige homeopathie opleiding in Nederland die uit gaat van het blended learning concept. Dit concept maakt leren efficiënter en maakt het ook mogelijk om tijdens de klassikale lessen meer tijd te besteden aan oefenen en vragen stellen. Daarnaast zijn er nog veel meer voordelen die allemaal uitgelegd worden op de pagina over het blended learning concept in onze opleiding.

We hebben heel veel te bieden voor onze studenten maar we vragen ook het een en ander van onze studenten. Alles staat beschreven in ons studentenprofiel.

De gehele opleiding is op hbo niveau.

Mocht je geïnteresseerd zijn in tips bij het kiezen van een homeopathie opleiding dan is dit artikel over het kiezen van een homeopathie opleiding mogelijk interessant.

Als je kennis wilt maken met de opleiding of meer informatie wilt hebben dan kan dat via een persoonlijk gesprek. Neem daarvoor s.v.p. contact op via telefoonnummer 040-2135449 of per email: info@ockh.nl.

Voordelen opleiding Klassieke Homeopathie

De opleiding heeft een aantal voordelen:
 • Blended learning concept: Het blended learning concept wil zeggen dat je een gedeelte thuis studeert via e-learning en een gedeelte klassikaal doet. Dit biedt grote voordelen ten opzichte van het traditionele onderwijssysteem dat op dit moment bij de meeste opleidingen gehanteerd wordt. Door dit concept vindt er een verschuiving plaats van kennisoverdracht thuis en oefenen en discussies tijdens de lessen. Het probleem bij traditioneel onderwijs (voornamelijk klassikale lessen) is namelijk dat een groot gedeelte van de tijd wordt besteed aan informatieoverdracht waardoor weinig tijd over blijft voor oefenen en toepassen van de theorie in de praktijk. Daarnaast zijn er veel andere voordelen, zie hiervoor de pagina met uitleg over blended learning voor meer informatie over de voordelen.
 • Consistent: De theorie en praktijk sluiten op elkaar aan en zijn niet afhankelijk van de ideeën van elke docent. Sommige opleidingen doceren elk jaar een andere theorie of werkwijze waardoor je je steeds moet aanpassen en uiteindelijk niet goed weet wat je moet doen. Door consequent te zijn in methode en theorie is het eenvoudiger om te leren, immers je hoeft je niet steeds een nieuwe techniek aan te leren, afhankelijk van de betreffende docent. Het rendement van de tijd die je in je studie steekt is daardoor veel groter zodat uiteindelijk het studeren veel sneller en makkelijker gaat.
 • Beproefde methoden: In plaats van ons te richten op moderne, experimentele, speculatieve of andere stromingen die zich nog niet bewezen hebben steken we alleen tijd aan methoden die al ruim 200 jaar beproefd zijn en nog steeds efficiënt, praktisch en succesvol zijn. Dat wil niet zeggen dat we helemaal geen aandacht besteden aan andere methoden. We zullen enkele lessen verzorgen over moderne stromingen zodat je een beeld krijgt van deze methoden. We verrichten ook onderzoek naar moderne methoden om te kijken in hoeverre deze valide zijn. Een voorbeeld van dit onderzoek is bijvoorbeeld Klassieke Homeopathie en Ziekteclassificatie.
 • Focus is op vaardigheden: In tegenstelling tot veel andere opleidingen is ons uitgangspunt dat het beheersen van een bepaalde techniek beter is om het juiste middel te vinden dan het uit het hoofd leren van materia medica. Gedurende de opleiding leer je dan ook vooral om met behulp van de juiste techniek een middel te vinden en vragen we niet om materia medica te reproduceren. Vertrouwen op het geheugen is inefficiënt en een beperking aangezien je in de praktijk niet alles kunt onthouden en ook voorbereid moet zijn op middelen die je niet geleerd hebt tijdens de studie. Door de juiste methode regelmatig toe te passen leer je op den duur vanzelf symptomen van verschillende middelen en nog belangrijker je leert ze in de context van andere middelen. Dat wil overigens niet zeggen dat je dus geen materia medica hoeft te lezen. Dit wordt wel gestimuleerd en verwacht maar niet om te memoriseren.
 • Pragmatisch: Tijdens de opleiding zal het vooral draaien om pragmatisch en concreet leren omgaan met patiënten, van anamnese tot en met keuze van het middel en de vervolgbehandeling. De keuze van het middel en de vervolgbehandeling zal steeds goed onderbouwd worden aan de hand van feiten.
 • Betaalbaar: Omdat we ons alleen bezig houden met de kern van homeopathie en geen hoge kosten hebben voor bijvoorbeeld dure kantoorpanden en ondersteunend personeel kunnen we de kosten voor de opleiding betaalbaar houden. Het efficiënt plannen en gebruik maken van moderne technologie zorgt ook voor een aanzienlijke kostenbesparing. De kosten van de opleiding zijn dan ook overzichtelijk, bij het vergelijken van opleidingen is het verstandig om ook de overige kosten (bezinningsweekeinden, etc.) mee te nemen.
 • Planning: Doordat een gedeelte van de opleiding bestaat uit thuisstudie (die je op elk moment kan starten) en we in de weekeinden lesgeven is de tijd die je kwijt bent met reizen en veel kleiner. Je kan gedurende een dag dieper in de stof duiken en beter stil staan bij de betreffende materie. Door soms ook op zondag les te geven is het aantal weekeinden dat je aan de opleiding moet besteden erg laag.

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar. We hebben ervoor gekozen om een korte maar intensieve opleiding te realiseren. Doordat de opleiding vrij kort is is de opleiding wel heel intensief en wordt er veel verwacht van de student. De studiebelasting wordt geschat op 10-15 uur per week (afhankelijk van je studievermogen, vrijstellingen, vermogen om te plannen en voor te werken en andere factoren).

De opleiding bestaat uit een aantal onderdelen zoals:

 • Theoriedagen: Elk jaar zullen een aantal dagen besteed worden aan alle facetten van de klassieke homeopathie. Als voorbereiding zal je het een en ander moeten lezen en bestuderen en e-learning modules maken. Deze combinatie behoort tot ons blended learning concept. We werken altijd vanuit bestaande boeken en niet op basis van lesmateriaal dat door een docent is samengesteld naar eigen inzicht. Daardoor wordt het lesmateriaal overzichtelijk en is de opleiding consequent.
 • Medische basiskennis: De opleiding Medische basiskennis is een verplichting voor alle homeopaten. Wij verzorgen deze opleiding niet zelf maar besteden deze uit aan CPION of SNRO geaccrediteerde opleidingen.
 • Stage: De theorie moet ook in de praktijk worden geoefend en worden toegepast. Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie onderscheidt zich doordat de werkwijze tijdens de stage aansluit op de theorie.
 • Opdrachten: Je zal veel opdrachten moeten maken om de theorie te oefenen. Deze opdrachten nemen na verloop in moeilijkheidsgraad toe. Tijdens het 3e en 4e leerjaar zal je twee grote opdrachten moeten uitvoeren waarmee je kritisch denken en vermogen tot onderzoeken wordt gestimuleerd en getest.
 • Tentamens: Elk semester wordt afgerond met een tentamendag waarbij drie onderdelen worden getentamineerd (theorie, casuïstiek, materia medica). Voor elk tentamenonderdeel bestaat er herkansingsmogelijkheid middels een hertentamen.

Accreditatie

Meer informatie over accreditaties en erkenning zijn te vinden op de accreditatie en erkenning pagina.

Leslocaties

Op de contact pagina staan de adressen en contactgegevens van de opleiding.