Het STAP budget

STAP-budget en opleiding tot klassiek homeopaat

Sinds januari 2022 is het zo dat de overheid heeft besloten om over te gaan op het zogenaamde STAP-budget (dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie) als manier om bij te dragen aan de wens om te willen studeren. Dit STAP-budget vervangt daarmee de mogelijkheid om kosten met betrekking tot studeren op te voeren als kosten tijdens de belastingaangifte. Helaas is gebleken dat het STAP-budget een slechter alternatief lijkt te zijn en dat het juist moeilijker maakt om gebruik te maken van subsidies van de overheid als je wilt studeren. Deze nadelen gelden niet alleen voor onze opleiding maar ook voor alle andere homeopathische opleidingen. Graag lichten we het een en ander toe. De informatie die hier verstrekt wordt is gebaseerd op de website van de overheid met betrekking tot het STAP-budget en e-mail correspondentie met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Maximale bijdrage

In tegenstelling tot de methode waarbij je alle studiekosten kon aftrekken van de belastingdienst is het sinds 2022 zo dat je maximaal € 1000 euro per opleiding van de overheid krijgt ter ondersteuning van de studie. Echter, goede beroepsopleidingen zijn meestal duurder dan € 1000 en dus is deze bijdrage erg klein. Het is ook zo dat deze bijdrage eenmalig is. Dat betekent dat je deze bijdrage krijgt voor de gehele opleiding en niet per leerjaar. Los daarvan is het zo dat je een maximale bijdrage van € 1000 krijgt. De gemiddelde bijdrage die uitgekeerd werd tijdens de eerste tranche van 2022 was € 800.

Verdeeld over tranches op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt

Het totale jaarlijkse budget dat de overheid gereserveerd heeft om mensen die willen studeren te ondersteunen wordt verdeeld over zes tranches (vijf in 2022). Op een vaste tweemaandelijkse datum kun je de aanvraag indienen en dan wordt de subsidie toegekend op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Die aanvragen zijn tot nu toe niet heel soepel verlopen zoals je op RTL-nieuws kunt lezen. Maar belangrijker is dat na twee dagen het budget voor de betreffende tranche al op was zoals je hier kunt lezen: STAP-budget tweede aanvraagperiode snel vergeven, portaal gesloten met ruim 45.000 aanvragen | UWV en Nieuwe stormloop verwacht op tweede ronde opleidingsbudget | NU. Voor het schooljaar 2022-23 is het STAP-budget dat beschikbaar werd gesteld op 1 juli 2022 al binnen 2,5 uur leeg.

Samenvattend: tot nu toe is gebleken dat de pot snel op was en dat veel mensen dus naast de subsidie grepen. Daar waar in het vorige systeem iedereen gebruik kon maken van belastingaftrek is dat nu slechts gegund aan de mensen die er het eerste bij zijn want op = op.

Aanvraag binnen beperkte tijd

Het blijkt dat je de aanvraag voor het STAP-budget alleen kunt indienen indien je nog niet begonnen bent aan een opleiding. Met andere woorden: studenten die al begonnen waren aan een opleiding hebben vanaf 2022 geen recht op belastingaftrek meer, maar ook niet op een STAP-budget.

Daarbij komt dat je het STAP-budget alleen kunt aanvragen wanneer de opleiding minimaal vier weken na de aanvraag start en uiterlijk drie maanden na het betreffende aanvraagtijdvak. Dat wil praktisch zeggen dat als de opleiding in september start, je tijdens de tranche die start op 1 juli de aanvraag moet indienen. Het geeft geen zin om tijdens de andere trances het STAP-budget aan te vragen. Samenvattend komt het erop neer dat als het gaat om het STAP-budget je eigenlijk voor 1 juli voor een opleiding gekozen moet hebben. En dat je dan heel erg veel geluk moet hebben om in een paar dagen tijd een kleine bijdrage te bemachtigen voor de gehele opleiding.

Registreren duurt te lang

We hebben uitgezocht hoe onze opleiding in het STAP-register kan komen. Dat is mogelijk, maar voor onze branche vindt dit pas plaats in het laatste kwartaal van 2022, ook wanneer we alles op alles zetten om geregistreerd te worden. Kortom, het zou voor dit jaar geen zin hebben omdat onze opleiding eind augustus begint. Daardoor is het voor niemand mogelijk om voor 2022 een aanvraag in te dienen voor het STAP-budget.
Het kan zijn dat in de loop van de tijd de eisen en voorwaarden voor het STAP-register worden aangepast. Een gedeelte van de problemen zullen mogelijk het gevolg zijn van kinderziekten. Zoals het er nu en in de nabije toekomst echter uitziet, is de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor veel opleidingen, inclusief die tot klassiek homeopaat, flink aan banden gelegd en gebaseerd op willekeur.

Maatregelen van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie

We hebben uitgebreid overwogen om ons in 2022 al te registreren in het STAP-register. Op zich is dat geen probleem, maar er zijn kosten aan verbonden en er komt vrij veel administratie bij kijken om aanvragen van studenten te verwerken. De vraag is of deze kosten en tijd in verhouding staan tot wat het oplevert voor de enkele student die het redt om op tijd een bijdrage uit het budget te krijgen. Daarom hebben we gekozen voor andere oplossingen die we graag toelichten.

Geen verhoging lesgeld

Al sinds 2019 hebben we het lesgeld niet meer verhoogd. We hebben besloten om ook dit jaar geen verhoging van het lesgeld door te voeren. De kosten die we besparen door (nog) niet in het STAP-register te gaan gebruiken we om voor iedereen ongeacht wanneer je je inschrijft voor de opleiding, het lesgeld zo laag mogelijk te houden. Overigens is het altijd al zo geweest dat het lesgeld dat we hanteren op het moment dat je je inschrijft voor de opleiding gehanteerd wordt gedurende de gehele opleiding (tenzij er echt sprake is van overmacht, maar dat is sinds het begin van de opleiding nog niet gebeurd). Met andere woorden: je hebt min of meer een garantie dat het lesgeld niet verhoogd wordt tijdens je opleiding (tenzij er dus sprake is van overmacht).

Betaalbare opleiding

Als je de kosten voor verschillende homeopathie opleidingen vergelijkt dan zijn we altijd al de meest betaalbare opleiding geweest. Het verschil met andere opleidingen is aanzienlijk en kan oplopen tot duizenden euro’s. Ook hanteren we een heel transparant systeem met betrekking tot de kosten van de opleiding waardoor je niet geconfronteerd wordt met verborgen kosten. De kosten kunnen we laag houden door efficiënt onderwijs te leveren en te kijken naar kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Een tip: kijk op deze pagina voor tips om kosten van verschillende opleidingen inzichtelijk te maken.

Budget wel vergoed voor opleiding medische basiskennis

We verwachten van studenten dat men de medische basiskennis bij een externe aanbieder volgt. De verwachting is dat je het STAP-budget wel eenvoudiger kunt realiseren voor deze opleiding. Dat wil dus zeggen dat je voor dit gedeelte wel een budget kunt aanvragen. Hier kan je meer lezen over de opleiding medische basiskennis.

Adviezen

Tijdens de opleiding zullen we je ook voorzien van praktische en financiële adviezen die je kunt gebruiken tijdens de praktijkvoering en om gedeeltelijk het lesgeld toch terug te vorderen via de officiële instanties.

Actie voor mensen die zich op tijd inschrijven

Voor mensen die zich op tijd inschrijven hebben we een actie waardoor je kunt besparen op de kosten voor de opleiding. Het is misschien een pleister op de wond, maar op deze manier kun je in ieder geval nog een gedeeltelijke vergoeding krijgen door op tijd in te schrijven.

Hopelijk hebben we zo helder uitgelegd wat je van het STAP-register kunt verwachten en wat wij als opleiding hebben gedaan om de ontstane problemen te compenseren. Mocht je vragen hebben dan neem gerust contact op met de administratie.

Heeft dit artikel je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opleiding (040-2135449 of email). Ben je enthousiast en wil je je inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je je nog op tijd inschrijft dan kan je nog gebruik maken van onze aantrekkelijke actie.