Wil je graag zelfstandig aan de gezondheid van mensen werken met behulp van klassieke homeopathie?

Samenvatting

Sommige mensen werken in een organisatie of bedrijf aan de gezondheid van mensen maar hebben het gevoel dat ze teveel opgelegd krijgen van bovenaf, wetgeving of uit andere richtingen waardoor het werk als benauwend, beperkend en/of beklemmend wordt ervaren. Als klassiek homeopaat kan je in behoorlijke mate zelf bepalen hoe je werkt, hoe je je praktijk inricht en hoe je agenda er bijvoorbeeld uit ziet. Op het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie proberen we je op vele manieren tips te geven over hoe je je praktijk kunt voeren en proberen we mee te denken aan je individuele behoeften. Ook bieden we verschillende mogelijkheden zodat je niet alleen individueel werkt maar ook samen kunt werken met collega’s. Daarnaast begeleiden we je nog na de opleiding tijdens het opzetten van je praktijk als klassieke homeopaat.

Wil je meer zelfstandig werken aan de gezondheid van mensen?

Wellicht ben je bezig met gezondheid van mensen (indien het antwoord nee is of als je meer zou willen werken aan de gezondheid van mensen dan is het artikel Wil je graag werken aan de gezondheid van mensen? wellicht iets voor jou) maar ben je zo gebonden aan andermans regels en bepalingen dat je je erg beperkt voelt en dat je niet echt kunt werken zoals je dat graag zou willen doen. Bijvoorbeeld je zou graag het aantal minuten dat je besteed aan een cliënt willen vergroten maar dat mag niet van het bedrijf. Of regelmatig moet je nieuwe protocollen aanleren omdat iemand in de organisatie besloten heeft dat het weer anders moet. Of mogelijk werk je in een situatie dat je zoveel moet documenteren dat het niet meer echt leuk is. Wellicht moet je werken volgens regels die opgesteld zijn door mensen die weinig of geen praktijkervaring hebben. Het werken in een team kan heel erg fijn zijn en enorme voordelen hebben maar het kan voor sommige mensen ook benauwend werken. Wellicht herken je dit soort situaties en ben je van mening dat het tijd wordt voor een andere aanpak. In dat geval is het verstandig om dit artikel ver te lezen want dan kan het zijn dat klassiek homeopaat worden iets is dat een oplossing kan zijn voor je probleem.

Als klassiek homeopaat ben je eigen baas en werk je toch aan de gezondheid van mensen

Het beroep van klassiek homeopaat is een zeer zelfstandig beroep. Je kunt je praktijkvoering voor een heel groot gedeelte zelf bepalen en het is eenvoudig om veel dingen zo in te richten dat het voor jou praktisch, efficiënt en fijn werkt. Uiteraard moet je voldoen aan bepaalde eisen zoals onder andere nascholing, inrichting van een praktijk, dossiervorming en bepaalde wetten uit de Nederlandse wetgeving maar deze restricties vallen reuze mee en binnen deze grenzen is er veel ruimte om te werken hoe je dat aanspreekt. Een groot voordeel van het beroep klassiek homeopaat is dat je zelf bepaalt hoe je je agenda vult (denk aan vrije dagen, werktijden, hoeveelheid tijd die je besteedt aan een patiënt, etc.).

Dat wil niet zeggen dat je altijd maar alleen moet werken zonder enig contact en dat je alles zelf moet gaan bedenken en dat het perse een solitair beroep is. Je kunt denken aan:

  • Samenwerking. Met een of meerdere homeopaten kan je een samenwerking aangaan. Deze samenwerking kan je zo intensief maken als je zelf wilt. Het kan variëren van waarnemen tijdens vakanties tot samen een praktijkruimte huren en samen een praktijk draaiende houden.
  • Werkgroepen. De meeste beroepsverenigingen vragen aan je om deel te nemen aan werkgroepen of supervisie groepen. Op die manier heb je ook contact met collega’s.
  • Nascholingen. Tijdens nascholingen over bepaalde thema’s kom je ook collega’s tegen en kun je met hen contact leggen en dingen bespreken.
Het mooie van het beroep klassiek homeopaat is dus dat je behoorlijk vrij bent om je eigen praktijk en de samenwerking met anderen zo in te richten als je dat zelf wilt. Een klassiek homeopaat is namelijk ook een zelfstandig ondernemer met alle voordelen van dien.

Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie leert je hoe zelfstandig en efficiënt kan werken zoals jij dat wilt

Tijdens de opleiding tot klassiek homeopaat leren we je heel efficiënt te werken, waar je op moet letten, wat verplicht is en wat niet. Tijdens onder andere de stage en lessen praktijkvoering geven we je veel tips over hoe je je praktijk kunt inrichten. Ook geven we je veel adviezen over hoe je je homeopathische praktijk kunt inrichten, we houden daarbij rekening met individuele verschillen en behoefte. De een is bijvoorbeeld veel meer bezig met automatisering, gadgets en andere moderne zaken terwijl een ander bijvoorbeeld veel liever alles op papier zet. Van alle aspecten proberen we met je mee te denken zodat je zoveel mogelijk je praktijk(voering) als homeopaat kunt inrichten zoals jij dat wilt. We zullen je echter ook wijzen op zaken die niet zo verstandig of efficiënt zijn of zaken die niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Een anamnese is een gesprek om de symptomen en kenmerken van een patiënt in kaart te brengen. We hechten veel belang aan de anamnese omdat dat de manier is om alle beschikbare informatie te verkrijgen. Tijdens de eerste lessen krijg je al alle theoretische informatie over de anamnese tot je beschikking zodat je tijdens de uitwerkingen van casussen stil kunt staan bij de relevantie van symptomen, waar je op zou moeten letten bij de anamnese, etc. In het tweede leerjaar krijg je voldoende videocasuïstiek te zien en wordt deze toegelicht zodat je kunt ervaren wat je wel en niet moet doen tijdens een anamnese met een patiënt. Tevens ga je in het tweede leerjaar van de opleiding een snuffelstage doen waardoor je echt kunt zien hoe je met een patiënt omgaat en hoe de anamnese eruit ziet. Valkuilen, tips en trics worden dan besproken met de bekwame homeopaat. In de laatste twee jaren van de opleiding ga je zelf aan de slag met het behandelen van patiënten onder begeleiding van een bekwaam homeopaat.
Onze opleiding tot klassiek homeopaat is op een speciale manier ingedeeld zodat je gedurende het hele jaar regelmatig en intensief contact kunt leggen met alle studenten op de opleiding, dus ook die van alle andere leerjaren. Daardoor kom je in contact met studenten met verschillende achtergronden, interesses, karakters, kennisniveau’s, etc. Op die manier kan je al contacten leggen met potentiële toekomstige collega’s. Ook bespreken we samen met andere studenten de ervaringen die je opdoet tijdens stage en de onderzoeken. Op die manier leer je sneller wat wel en niet voor jou werkt in de praktijk.

Als Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie hebben we twee dingen in gedachten tijdens de opleiding: enerzijds ben je een therapeut (klassiek homeopaat) die zich bezighoudt met de gezondheid en het welzijn van mensen, anderzijds ben je ook zelfstandig ondernemer en daar hoort een bepaalde mentaliteit, arbeidsethos, vrijheid en zelfstandigheid bij. De gehele opleiding tot klassiek homeopaat is opgebouwd met deze twee zaken in het achterhoofd.

Dan is er nog een voordeel van het volgen van een opleiding tot klassiek homeopaat aan het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie: we ondersteunen je niet alleen tijdens de opleiding maar ook erna! Na je opleiding is het mogelijk om je aan te sluiten bij de alumni. Deze organisatie hebben we in het leven geroepen om de mogelijkheid te scheppen dat ex-studenten toch nog met hun vragen, moeilijke casuïstiek en andere voorkomende problemen ergens terecht kunnen en er zo zeker van kunnen zijn dat hier op een serieuze manier mee wordt omgegaan door mensen met een zeer uitgebreide ervaring.

Heeft dit artikel je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opleiding (040-2135449 of email). Ben je enthousiast en wil je je inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je je nog op tijd inschrijft dan kan je nog gebruik maken van onze aantrekkelijke actie.