Wil je graag aan de volledige gezondheid werken in plaats van het apart behandelen van organen of klachten?

Samenvatting

In heel veel disciplines van de gezondheidszorg (zowel regulier als complementair) zie je dat men zich richt op één onderdeel van de patiënt in plaats van het groter geheel. Men behandelt bijvoorbeeld de maag, de huid, de longen, het probleem met agressie, depressie, concentratieproblemen, etc. Men gaat er daarbij vanuit dat het onderdeel dat klachten geeft ziek is of niet functioneert. Met andere woorden in onze maatschappij is het zo dat we ervan uitgaan dat we uit verschillende onderdelen bestaan en dat deze onderdelen separaat behandeld moeten worden. Het nadeel hiervan is dat een behandeling voor het ene gedeelte (nadelig) effect kan hebben op een ander gedeelte. Dat het onderdeel niet functioneert is duidelijk, maar de bron hiervan ligt niet in het betreffende deel van het lichaam maar in de algemene gezondheid van de patiënt. Binnen de klassieke homeopathie gaan we ervan uit dat de mens een geheel is en dat je ook als zodanig moet behandelen. Bij de klassieke homeopathie richten we daarom de behandeling niet op het gedeelte dat op het eerste zicht problemen geeft maar kijken we naar het totaal aan klachten en symptomen en proberen we de gezondheid te verbeteren. Dit is volgens ons een prettiger, doeltreffender en bevredigender resultaat.

Wil je niet langer met behulp van symptoombestrijding aan gezondheid van mensen werken?

In de reguliere geneeskunde wordt vaak gekeken naar een gedeelte van de gezondheid. Een dermatoloog richt zich vooral op de huid, een cardioloog beperkt zich alleen tot het hart, de psycholoog houdt zich alleen bezig met de psyche, etc. Medicatie wordt vaak gegeven om een klacht op te lossen, bijvoorbeeld een pijnstiller tegen de hoofdpijn, een puffer tegen benauwdheid, antidepressiva tegen somberheid, maagzuurremmers bij maagzuurklachten, etc.

Bij het voorbeeld van de maagzuurremmers gaat men ervan uit dat de maag ziek is en dus worden de gevolgen van deze slecht functionerende maag bestreden met medicatie die gericht is op de maag. Als de patiënt daarnaast ook huidklachten heeft zal een andere specialist zich daarover buigen vanuit het principe dat de huid niet naar behoren functioneert en richt zijn therapie daarop. Zo kan het zijn dat verschillende therapeuten op verschillende manieren sleutelen aan de patiënt omdat ieder ervan uitgaat dat een onderdeel van die patiënt ‘defect’ is.

Dit terwijl de gezondheid van een mens eigenlijk niet uit delen bestaat die je separaat moet aanpakken maar de mens is een geheel. Door de behandeling te richten op enkele symptomen of een bepaald aspect van de gezondheid van een mens kan het frustrerend zijn om te zien dat je inzet uiteindelijk maar een druppel op de gloeiende plaat is. Klachten en symptomen blijven bestaan en men blijft er last van houden waardoor men verplicht is om medicatie en therapie in veel gevallen gedurende een zeer lange tijd te gebruiken. Eigenlijk camoufleert de therapie daarom alleen maar de klachten.

Het probleem daarbij is dat de behandeling van het ene orgaan vaak een probleem oplevert voor een ander orgaan. Maagzuurremmers kunnen constipatie veroorzaken. Bepaalde antipsychotica kunnen overgewicht veroorzaken. Antidepressiva kunnen impotentie veroorzaken. Medicatie tegen blaasontsteking kunnen vaginale schimmelinfecties veroorzaken, etc.

Dit is ook vaak de reden dat mensen op zoek gaan naar een alternatief, zoals onder andere klassieke homeopathie, voor hun klachten omdat ze het niet fijn vinden dat hun gezondheidsproblemen niet echt opgelost worden en dat de behandeling vaak ook andere klachten oplevert.

Een klassiek homeopaat werkt altijd aan het groter geheel van de gezondheid van de mens en niet aan onderdelen

Binnen de klassieke homeopathie gaan we er niet vanuit dat een deel van een mens ziek is maar dat de mens ziek is en dat de symptomen een uiting zijn van het ziek zijn. Het ziek zijn is iets ongrijpbaars en kunnen we niet opereren, zien, etc. Maar wat we wel zien zijn de gevolgen van het ziek zijn, de patiënt produceert namelijk verschillende symptomen, in verschillende organen en systemen. Symptomen kunnen zich manifesteren op ‘zwakke plekken’ van de patiënt. Kortom binnen de klassieke homeopathie gaan we ervan uit dat problemen in de gezondheid zich uiten door symptomen die in verschillende delen van de patiënt naar voren kunnen komen en niet dat individuele organen of systemen ziek zijn. Een interessant artikel dat hiermee in relatie staat is Het “continuum” als verenigde theorie van ziekten.

Bovenstaande is soms lastig te begrijpen en in een kort artikel als dit is het bijna onmogelijk om alle aspecten van dit idee te beschrijven en te onderbouwen. Maar uitgaande van het bovenstaande is het duidelijk dat klassieke homeopathie op een andere manier probeert de gezondheid te verbeteren. We proberen de gehele gezondheid van mensen te verbeteren waardoor de symptomen afnemen. We gebruiken daarbij alle symptomen (niet alleen van één orgaan of systeem) om een homeopathische middel te vinden dat het beste past bij de symptomen waarvan een patiënt last heeft.

Als homeopaat ben je dus geen specialist maar in feite een generalist. Er bestaat eigenlijk niet zoiets als een homeopaat die gespecialiseerd is in maag-darm klachten, luchtwegklachten, ‘vrouwenklachten’, etc. Het is als het ware een contradictio in terminis. De behandeling is voor alle klachten dan ook min of meer hetzelfde.

Er bestaat zoiets als klinische homeopathie of complex homeopathie. Klinische homeopathie is een therapie waarbij men wel een homeopathisch middel voorschrijft op basis van één diagnose of aandoening. Complex homeopathie doet hetzelfde maar schrijft niet één middel voor maar een combinatie van middelen op basis van één aandoening. Dit zijn vaak de homeopathische middelen die men in het reformhuis en drogisterijen kan vinden. Dit is strikt genomen geen homeopathie maar is een commerciële toepassing van gepotentieerde middelen. Door niet naar het geheel te kijken maar alleen naar de diagnose werkt deze therapie meestal niet op de lange termijn en werkt dit ook symptoombestrijdend (als het al werkt). Wel is het zo dat het begrip homeopathie waarschijnlijk door deze therapieën een grotere bekendheid heeft gekregen maar helaas is het ook zo dat er daardoor een verkeerd beeld is ontstaan over wat klassieke homeopathie precies is. We behandelen dus niet zozeer een ‘ziekte’ maar de ‘zieke’.

Vergelijk het met een auto waarvan de olie niet op het juiste peil is. Je zult dan een lampje zien gaan branden en wellicht als je lang genoeg wacht hoor je ook geluiden uit de motor komen. Het lampje en het geluid zijn tekenen dat er iets niet goed is in de motor, het zijn niet de echte problemen. Je kunt er dan voor kiezen om iets aan het lampje te doen en om het geluid te negeren door bijvoorbeeld oordoppen in te doen maar daarmee los je de oorzaak van het probleem niet op. Beter is het om de oorzaak, in dit geval het het lage oliepeil, aan te pakken.

Belangrijk voor een homeopaat is om niet alleen naar de symptomen van een patiënt te kijken maar ook te bepalen / achterhalen wat eventueel obstakels zijn. Deze obstakels kunnen problemen in de gezondheid veroorzaken (denk bijvoorbeeld aan stress op het werk waardoor iemand slechter slaapt, te weinig slapen waardoor men hoofdpijn krijgt en de hele dag moe is, etc. ). Het is niet altijd mogelijk om deze obstakels te verwijderen of te omzeilen maar het is wel verstandig om ervan bewust te zijn. Samuel Hahnemann, de grondlegger van homeopathie schreef al in de Organon (onder andere paragraaf 3) dat het belangrijk was om als therapeut kennis te hebben van obstakels).

De anamnese (een gesprek waarbij je in kaart probeert te brengen wat de klachten van een patiënt zijn) is daarom een belangrijk gereedschap voor de klassiek homeopaat om de juiste informatie te vergaren. Je moet weten hoe je bepaalde vragen stelt zodat je objectieve informatie krijgt. Ook heeft de anamnese een bepaald verloop waardoor je geen informatie over het hoofd ziet.

Het is echter niet zo dat we van mening zijn dat het regulier behandelen van een klacht alleen maar slecht is, in bepaalde gevallen is het noodzakelijk. Een goede homeopaat weet dan ook wanneer het noodzakelijk is om een andere therapie toe te passen.

Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie leert je hoe je moet kijken naar de algemene gezondheid van de mens en niet aan symptoombestrijding te doen

Tijdens onze opleiding tot klassiek homeopaat leren we je stap voor stap om te kijken naar het groter geheel van de klachten en naar de onderlinge samenhang van symptomen. Tijdens de vele casussen die je gaat analyseren en uitwerken wordt je er steeds in getraind om te kijken naar de gezondheid van patiënten, de samenhang tussen verschillende symptomen en de rol van eventuele obstakels. Ook tijdens themadagen wordt je uitgedaagd om verschillende casussen op te lossen. Op die manier beheers je na vier jaar studeren tot in de puntjes hoe je de gezondheid van mensen moet analyseren en hoe je hun gezondheid moet verbeteren in plaats van symptomen te bestrijden.

Alleen door de gezondheid van de patiënt te verbeteren, in plaats van symptomen te bestrijden, is het volgens ons mogelijk om substantieel en op lange termijn iets te betekenen voor de gezondheid van die patiënt. We leren je tijdens de opleiding om rekening te houden met eventuele obstakels, medicijngebruik, etc. Er worden genoeg voorbeelden tijdens de opleiding genoemd en besproken.

Een anamnese is een gesprek om de symptomen en kenmerken van een patiënt in kaart te brengen. We hechten veel belang aan de anamnese omdat dat de manier is om alle beschikbare informatie te verkrijgen. Tijdens de eerste lessen krijg je al alle theoretische informatie over de anamnese tot je beschikking zodat je tijdens de uitwerkingen van casussen stil kunt staan bij de relevantie van symptomen, waar je op zou moeten letten bij de anamnese, etc. In het tweede leerjaar krijg je voldoende videocasuïstiek te zien en wordt deze toegelicht zodat je kunt ervaren wat je wel en niet moet doen tijdens een anamnese met een patiënt. Tevens ga je in het tweede leerjaar van de opleiding een snuffelstage doen waardoor je echt kunt zien hoe je met een patiënt omgaat en hoe de anamnese eruit ziet. Valkuilen, tips en trics worden dan besproken met de bekwame homeopaat. In de laatste twee jaren van de opleiding ga je zelf aan de slag met het behandelen van patiënten onder begeleiding van een bekwaam homeopaat.

Vanaf het begin tot het einde van de opleiding leggen we een duidelijke link tussen anamnese en analyse en laten we zien hoe belangrijk de anamnese is om uiteindelijk de patiënt te kunnen helpen. Op die manier ben je na 4 jaar studeren niet alleen klaar met de opleiding maar ook volledig klaar voor de praktijk.

Heeft dit artikel je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opleiding (040-2135449 of email). Ben je enthousiast en wil je je inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je je nog op tijd inschrijft dan kan je nog gebruik maken van onze aantrekkelijke actie.