Klassieke homeopathie is logisch, praktisch en gebaseerd op objectieve observaties

Samenvatting

Klassieke homeopathie is een veelzijdige, praktische, nuchtere geneeswijze die bij een heel breed scala aan aandoeningen inzetbaar is. Oorspronkelijk wordt in de klassieke homeopathie ernaar gestreefd om niet te werken met symboliek en speculeren. Recente stromingen doen dit helaas vaak wel en om die reden worden ze dan ook niet uitgebreid opgenomen in het lesprogramma. We zijn een opleiding die enerzijds focust op het opleiden tot therapeut en anderzijds tot zelfstandig ondernemer. We zijn zeker een van de meest kritische opleidingen als het gaat om moderne ontwikkelingen maar dat komt vanwege het begaan zijn met het welzijn van de patiënt, passie voor het beroep, weten wat voor moois je ermee kunt bereiken en de drang om het goede van homeopathie weer onder de aandacht te brengen. We leren je begrijpelijke en logische principes die praktisch goed toepasbaar zijn.

Ben je op zoek naar een concrete, praktische en voor iedereen begrijpelijke therapie?

Wellicht ben je op zoek naar een therapie die je wilt gaan toepassen maar kom je vooral therapieën tegen die zich naar jouw idee baseren op gevoel, principes waarvan niet helemaal duidelijk is hoe ze zijn ontstaan en hoe ze samenhangen, ze moeilijk praktisch toepasbaar zijn, een beperkt bereik hebben wat betreft hun toepassing en/of zijn ze gebaseerd op voor meerdere interpretaties vatbare symboliek, etc. Als je iets anders zoekt dan is het wellicht een idee om klassieke homeopathie te overwegen. Klassieke homeopathie is gebaseerd op logica, objectiviteit, praktische toepasbaarheid, boerenverstand, etc.

Bepaalde therapieën focussen zich op een deel van de gezondheid van mensen. Denk bijvoorbeeld aan therapie gericht op het emotionele aspect van de mens, of therapieën die te maken hebben met leefstijladviezen, tekorten in nutriënten, etc. Dit zijn belangrijke zaken maar in dat opzicht hebben deze therapieën ook een beperkte reikwijdte. Hierover kun je eventueel meer lezen in het artikel Wil je graag aan de volledige gezondheid werken in plaats van het apart behandelen van organen of klachten?

Bepaalde therapieën baseren zich op de interpretatie van bepaalde symboliek en zijn daardoor erg subjectief. De ene persoon interpreteert een bepaald beeld, vorm of idee weer anders dan de andere persoon, allemaal vanwege verschillende referentiekaders. Dit is vergelijkbaar met het beoordelen van een abstract kunstwerk, de een ziet er een boom in, de ander een lantaarnpaal

Zelfs binnen hedendaagse homeopathie stromingen zijn er tegenwoordig mensen die zich grotendeels baseren op symboliek. Zo zijn er therapeuten die een gepotentieerd middel voorschrijven omdat volgens hen de betreffende patiënt iets te maken heeft met het thema moeder of een ander gepotentieerd middel omdat de patiënt een bepaalde hobby of voorkeur heeft qua bijvoorbeeld kleding (bijvoorbeeld als je een geel/zwart gestreept shirt draagt, zou je het middel Apis Mellifica (gemaakt van de honingbij) nodig hebben). Er zijn zelfs opleidingen waarbij dit normaal onderdeel van het curriculum is. Dit soort interpretaties van symboliek heeft helaas niets te maken met klassieke homeopathie.

Het voorschrijven op basis van symboliek is helaas iets dat de laatste jaren bij heel veel moderne stromingen gemeengoed is geworden. Hieraan kleven echter een aantal belangrijke nadelen:

  • Symboliek is voor meerdere interpretaties vatbaar vanwege onder andere verschillen in referentiekaders. Als een patiënt naar twee verschillende homeopaten gaat dan kunnen elk van deze homeopaten de ‘symboliek’ van de patiënt anders interpreteren.
  • Er wordt niet uitgegaan van feiten. Denk bijvoorbeeld aan de geneesmiddelproef. Dit is een objectieve test om te kijken welke combinaties van symptomen je kunt genezen met behulp van een homeopathisch middel. Bij moderne stromingen van homeopathie wordt heel veel gebruik gemaakt van symboliek en worden deze combinaties van symptomen bedacht.
  • De interpretatie van sommige auteurs van de symboliek komt vaak niet overeen met de werkelijkheid. Zo zijn er stromingen die ervan uitgaan dat ijzer (scheikunde term is ferrum) hard en sterk is en dat mensen die het homeopathische middel ijzer nodig hebben dus ook dit thema hebben. Dit idee wordt echter niet onderbouwd door de materia medica1 gebaseerd op een geneesmiddelproef2 en de scheikunde3. Helen Cohen heeft hier een goed artikel over geschreven (Homeopathy and the Periodic Table).

Het zal duidelijk zijn dat dit een groot probleem is voor de klassieke homeopathie. Het is echter niet wat de bedoeling is en zeker niet wat de grondlegger van de homeopathie voor ogen had.

Klassieke homeopathie is objectief, praktisch toepasbaar en gebaseerd op observatie en onderzoek

Binnen klassieke homeopathie draait het vooral om het nastreven van objectiviteit. Dit is een van de belangrijkste elementen binnen de klassieke homeopathie. Weinig mensen weten het, maar de grondlegger van klassieke homeopathie, Samuel Hahnemann, had destijds (begin 1800) de reguliere geneeskunde verlaten omdat het in zijn tijd te subjectief was en teveel gebaseerd was op symboliek en het klakkeloos overnemen van meningen van anderen. In de reguliere geneeskunde van die tijd werden medicijnen voorgeschreven op basis van kleur van de grondstof, de symboliek van de naam, de vorm, etc. van bijvoorbeeld een plant. Zo schreef men bepaalde middelen bij problemen met het bloed voor omdat de grondstof van het betreffende middel een rode kleur had, of men dacht dat een bepaalde plant goed was bij nierklachten omdat het blad van die plant niervormig was. Een ander probleem was dat men destijds geen enkele test of proef deed, men schreef iets voor omdat diegene waar men het vak van leerde vertelde dat iets goed was. Maar echt sprake van onderzoek was er amper. Het is dus ironisch dat de grondlegger van klassieke homeopathie stopte met reguliere geneeskunde omdat het teveel gebaseerd was op symboliek en meningen van therapeuten terwijl stromingen van de laatste plusminus 20 jaar juist weer heel sterk gebaseerd zijn op symboliek en (eigen) meningen.

Vervolgens schreef Samuel Hahnemann een artikel4 waarin hij opperde dat het belangrijk is dat we zouden overstappen op een systeem dat objectiever is, meer gebaseerd op testen van medicijnen dan symboliek bij het bepalen van de therapeutische waarde, etc. Dit was voor zijn tijd een enorme revolutie. In dit artikel schreef hij onder andere dat we niet moeten speculeren met betrekking tot de materia medica, dat we geen materia medica moeten baseren op familie analyse en dat objectief onderzoek (de geneesmiddelproef) het enige is waarmee we goed kunnen bepalen wat we met een bepaald homeopathisch middel kunnen genezen.

In al zijn documenten benadrukt Samuel Hahnemann dat men objectiviteit moet nastreven. Bijvoorbeeld tijdens de anamnese beschrijft hij op welke manier je het beste objectiviteit kunt nastreven. Bij het ontdekken van het potentiëren van middelen ging hij niet af op wat hij dacht te weten5 maar op wat hij ervaarde en zag bij zijn patiënten6. Hij schreef voor dat je geen favoriete middelen moest hebben of juist het tegenovergestelde. Ook schreef hij voor dat je materia medica niet moet baseren op speculeren, symboliek of interpretaties maar op feiten zoals de geneesmiddelproef en klinische ervaring7. Hij ging zelfs zover dat hij maar één middel tegelijk voorschreef (zie onder andere de artikelen Klassieke Homeopathie en Ziekteclassificatie en De meest toegepaste behandelmethode van Hahnemann) om zo beter te kunnen bepalen wat dat ene middel deed.

Klassieke homeopathie heeft ook een heel brede reikwijdte wat betreft de klachten die je ermee kunt behandelen. Zo kan je niet alleen fysieke klachten behandelen maar ook mentale en emotionele. Naast acute klachten kan je ook chronische klachten behandelen. Het streven binnen de klassieke homeopathie is niet een bepaalde klacht verhelpen maar de gezondheid te verbeteren waardoor klachten afnemen. Het verbaast velen nog steeds dat een groot aantal van de patiënten na slechts een (of een paar) keer een correct homeopathisch middel in te nemen langdurig (soms wel vele jaren) van hun klachten af zijn zonder dat ze verder homeopathische middelen moeten blijven innemen.

Het is ook een praktische therapie. Je kunt namelijk overal een homeopathisch consult doen omdat je niet afhankelijk bent van bijvoorbeeld een behandeltafel. Patiënten kunnen zelf homeopathische middelen innemen, ze zijn niet afhankelijk van speciale technieken of vaardigheden (denk bijvoorbeeld aan naalden zetten, bepaalde massagetechnieken, etc.).

Ook is het niet heel erg duur om een homeopathische praktijk op te zetten. Je hoeft geen dure praktijk over te nemen of kostbare spullen aan te schaffen.

Het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie streeft objectiviteit, praktische toepassing, kritische blik na

We zijn als opleiding uiteraard ook kritisch naar de werkwijze van Hahnemann en we willen zeker niet dogmatisch iemand volgen zonder na te denken over wat hij precies opschreef. Toch zit er in heel veel principes die hij beschreef heel veel waarde en zijn ze nog steeds bruikbaar. Samuel Hahnemann streefde naar een therapie die praktisch toepasbaar is, goede resultaten opleverde en geen vervelende bijwerkingen had. Het streven van de opleiding is eigenlijk tweeledig: enerzijds willen we je opleiden tot bekwaam therapeut die begaan is met de gezondheid van mensen en anderzijds willen we je opleiden tot een zelfstandig ondernemer. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat je als klassiek homeopaat ook zelfstandig ondernemer bent. Begaan zijn met patiënten wil ook zeggen dat je weet waar je mee bezig bent, dat de therapie betrouwbaar is en dat deze bestaat uit logische en samenhangende principes. Daarom leer je bij ons geen methoden die gebaseerd zijn op louter symboliek, speculeren en interpretatie. Een zelfstandig ondernemer zijn wil zeggen dat we je leren om praktisch te werken. We geven je bijvoorbeeld tips bij de praktijkvoering, hoe je met patiënten om kunt gaan, wat wel en wat niet werkt, wat het meest efficiënt is, etc. Alles waardoor je efficiënt en goed een praktijk kunt opzetten. Ook is de opleiding heel efficiënt ingericht. Door het blended learning concept kunnen we bijvoorbeeld het lesmateriaal sneller en beter aanbieden en is er meer ruimte tot oefenen en variatie. Door onze digitale omgeving is alles makkelijk te vinden en ‘up to date’ waardoor de kosten lager zijn. We zijn er overigens van overtuigd dat een opleiding die alleen of vooral gebaseerd is op e-learning niet de beste manier is om homeopaat te worden. Bij onze opleiding functioneren de e-learning modules ter ondersteuning van de klassikale lessen. De klassikale lessen zijn niet een soort uitgebreide vraag en antwoord sessies. Er wordt heel goed over nagedacht wat tijdens de lessen aan bod komt en er zit een logisch verloop in de klassikale lessen. We zijn zeker een kritische opleiding, maar niet kritisch om kritiek te hebben of vanuit ego maar vanuit het begaan zijn met de patiënt, passie voor het beroep, weten wat voor moois je ermee kunt bereiken en de drang om het goede van homeopathie weer onder de aandacht te brengen.
Vanaf het begin van de opleiding leren we je om methodisch en volgens duidelijk begrijpelijke principes te werken. De opleiding is consistent opgebouwd waardoor geen tijd en energie verloren gaat. De focus ligt op vaardigheden en begrijpen. Dit is veel effectiever dan uit het hoofd leren en rijtjes opsommen. We leren je na te denken over principes en deze te begrijpen.

Heeft dit artikel je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opleiding (040-2135449 of email). Ben je enthousiast en wil je je inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je je nog op tijd inschrijft dan kan je nog gebruik maken van onze aantrekkelijke actie.

  • 1. ‘Materia medica’is een homeopathische term die gebruikt wordt om een beschrijving van symptomen en kenmerken die bij een bepaald middel horen aan te duiden.
  • 2. Een ‘geneesmiddelproef’ is een soort test waarmee binnen de klassieke homeopathie onderzocht wordt welke symptomen horen bij een bepaald gepotentieerd middel. In het kort bestaat de test uit het voorschrijven van middelen aan gezonde vrijwilligers tot er bij deze vrijwilligers symptomen ontstaan. De proef verloopt dubbelblind en voor de proef start is er een periode waarin de symptomen van de betrokken mensen worden opgeschreven om deze te kunnen onderscheiden van de symptomen naar aanleiding van het innemen van de middelen.
  • 3. Pas als je ijzer gaat bewerken (legeren) dan wordt het sterk en hard maar dan is het geen ijzer meer. Ferrum als element is bros en breekbaar.
  • 4. Hahnemann, Samuel, and R. E. Dudgeon. “Essay on a New Principle for Ascertaining the Curative Powers of Drugs.” The Lesser Writings of Samuel Hahnemann. New Delhi: B. Jain, 1999. N. pag. Print.
  • 5. Hij wist namelijk wel dat bij een bepaalde verdunning er geen molecuul van de grondstof meer in de verdunning kon zitten. Hij was namelijk niet alleen arts maar ook een belangrijk chemicus.
  • 6. Zo wilde hij middelen gaan testen op gezonde vrijwilligers om de therapeutische waarde van een middel te bepalen maar dat kon natuurlijk niet zomaar met giftige stoffen. Vandaar dat hij ging verdunnen. Om goed te kunnen verdunnen schudde hij de oplossing. Vandaar dat het potentiëren van middelen bestaat uit verdunnen én schudden.
  • 7. Klinische bevestiging wil zeggen dat door middel van ervaringen tijdens het behandelen van patiënten je kennis die je opdoet met een geneesmiddelproef extra bevestigt.