Video’s van themadagen en andere nascholingen

Hieronder staan video’s van themadagen en andere nascholingen. Het geeft een beeld van wat er besproken wordt tijdens de themadagen. Mocht je op de hoogte worden gehouden van nieuwe video’s abonneer je dan op ons Youtube video kanaal.

Themadag Urinewegklachten

Symptomen van acute nierinsufficiëntie

Drs. Art Bosschieter bespreekt in deze video de oorzaken en symptomen van acute nierinsufficiëntie. Het is een gedeelte van de gehele bespreking van de ziekte tijdens de themadag Urinewegklachten.

Apocynum Cannabinum en differentiaal diagnose met Apis Mellifica

In deze video wordt het kleine en voor veel homeopaten onbekende middel Apocynum Cannabinum besproken. Omdat soms Apis Mellifica wordt gegeven terwijl Apocynum Cannabinum mogelijk een beter passend middel was wordt ook een differentiaal diagnose tussen beide middelen besproken.

Themadag Dermatologie

Anatomie en fysiologie van de haren

In deze video wordt besproken hoe de haren zijn opgebouwd en hoe ze functioneren. Drs. Art Bosschieter bespreekt dit tijdens de themadag Dermatologie als inleiding op de pathologie van de huidklachten.

Melanomen en keratoacanthomen

Moedervlekken zijn meestal onschuldige vlekjes op de huid. Soms kunnen ze echter over gaan in melanomen die veel ernstiger zijn. Drs. Art Bosschieter vertelt alles wat je moet weten over melanomen. Tevens wordt het een en ander verteld over keratoacanthomen die niet zo schadelijk zijn maar wel lijken op bepaalde vormen van huidkanker.

Psoriasis rubrieken en Arsenicum Iodatum

Psoriasis is een lastige ziekte. In deze video wordt door Rob Willemse eerst gesproken over naar welke termen je in het repertorium ook kunt zoeken naast de term “psoriasis”. Daarna wordt het middel Arsenicum Iodatum besproken omdat het een voornaam, maar onbekend, middel bij de behandeling van psoriasis is.

Differentiaal diagnose bij een psoriasis casus

In deze video bespreekt Rob Willemse de differentiaal diagnose van een casus die tijdens de themadag Dermatologische klachten gepresenteerd werd. Deze differentiaal diagnose illustreert duidelijk dat een kritische blik op de middelen en het niet laten verleiden om bepaalde generaliteiten te negeren in combinatie met vermijden van negatieve symptomen een goede manier is om het juiste middel te vinden. Ook wordt besproken wat je het beste kan doen als de middelen die je gekozen hebt op totaliteit niet passen wat betreft keynotes en essentie. Met deze methode is het mogelijk om ook kleine en onbekende middelen toch eenvoudig te vinden zonder afhankelijk te zijn van je geheugen. Deze methode staat uitgebreid beschreven in het boek ‘Classical Homeopathy Evidence Based Medicine – volume 1’ van Erik van Woensel.

Themadag Cardiovasculaire klachten

Hypotensie

Drs. Art Bosschieter gaat in op het onderwerp hypotensie. Hij bespreekt belangrijke symptomen, oorzaken en oplossingen voor dit probleem.

Differentiaal diagnose van Aurum Metallicum en Cactus Grandiflorus

In deze video wordt uitgelegd wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen Aurum Metallicum en Cactus Grandiflorus, waarbij de focus ligt op hartklachten.

Themadag Kinderziekten

Uitleg over de klassiek homeopathische visie op vaccineren

In deze video wordt besproken wat men kan doen om eventuele effecten van vaccinaties te behandelen met klassieke homeopathie. Het is niet zo dat vaccinatie altijd problemen oplevert. Om eventuele problemen te voorkomen of naderhand te behandelen kan men het beste zoeken naar een middel dat bij de patiënt past in plaats van standaard middelen. Er zijn namelijk helaas geen standaard middelen voor eventuele klachten voor vaccinatie. In de video wordt geen advies gegeven voor of tegen vaccineren en wordt ook niet gesteld dat je met een homeopathisch middel vaccinatie kunt vervangen.

Vaccinatie in relatie tot gezondheidsniveau’s

Deze video legt uit hoe het effect van een vaccinatie (geen, milde, heftige en zeer heftige reactie) verklaart in welk gezondheidsniveau men zat ten tijde van de vaccinatie en naar welk gezondheidsniveau men eventueel verschuift. In de video wordt geen advies gegeven voor of tegen vaccineren en wordt ook niet gesteld dat je met een homeopathisch middel vaccinatie kunt vervangen.

Koorts bij kinderen

In deze video legt Drs. A. Bosschieter uit wat koorts bij kinderen precies is en waar je op moet letten.

Adviezen bij kindermishandeling

Kindermishandeling is een veel voorkomend probleem, helaas komt het vaker voor dan we vaak denken. In deze video legt Drs. Art Bosschieter uit wat de definitie van kindermishandeling is, hoe het zit met de rechten en plichten van de melder, de symptomen die mogelijk kunnen wijzen op kindermishandeling en wat consequenties kunnen zijn voor het kind. Tevens geeft hij aan waar meer informatie te halen is. Overigens wordt tijdens de video niet besproken dat het ook mogelijk is om het AMK te bellen om, desnoods anoniem, informatie te krijgen indien kindermishandeling vermoed wordt. Dit hoeft niet per se te resulteren in ingrijpen van het AMK.

Themadag Ontwikkelingspsychopathologie

Tarentula Hispanica bij ontwikkelingspsychopathologie

Tarentula Hispanica kan een belangrijk middel zijn bij bepaalde vormen van ontwikkelingspsychopathologie, zoals pica, oppositioneel opstandige gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis en ADHD. Deze video laat een gedeelte van de bespreking van Tarentula Hispanica zien en er wordt ook een differentiaal diagnose met Stramonium en Iodium gemaakt zodat deze middelen eenvoudig van elkaar zijn te onderscheiden.

Themadag Gebit- en mondklachten

Klachten door gebitsprotese, verzorging protese en bot(ver)vorming

Hieronder kan je een video zien waarbij een korte casus wordt besproken van een oudere man met kaakklachten ten gevolge van een gebitsprotese. Naar aanleiding daarvan wordt ook de verzorging van de protese en de veranderingen van het bot van de kaak en botvorming in zijn algemeenheid besproken.