Mazelenonderzoek

In Nederland is er sinds lange tijd weer een mazelenepidemie. Naast andere groepen krijgen ook veel ‘antroposofische kinderen’ de ziekte, omdat ze hier wellicht niet tegen ingeënt zijn. Een reden om een kind niet te laten inenten is dat “ouders en artsen hebben waargenomen dat kinderen na het doormaken van een klassieke kinderziekte een grote en positieve stap in hun ontwikkeling hebben gezet en hun immunologische weerbaarheid is toegenomen” (citaat uit het ‘Standpunt Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen inzake vaccinaties bij kinderen’: www.nvaa.nl). Helaas ontbreken er op dit moment goede onderzoeken die deze ‘hypothesen’ kunnen toetsen. Ook ontbreekt onderzoek naar hoe vaak bij deze groep ‘antroposofische kinderen’ mazelen optreedt, wat de effecten van het doormaken van de ziekte zijn, hoe de ervaring met de begeleiding ervan door antroposofische artsen is en hoe het met de vaccinatiegraad m.b.t. mazelen en andere infectieziekten staat.

Het lectoraat Antroposofische Gezondheid van de Hogeschool Leiden wil daarom, daartoe uitgenodigd door en in samenwerking met de NVAA en dr. Edmond Schoorel (antroposofisch kinderarts), twee onderzoeken uitvoeren:

  • Een onderzoek naar ervaringen van ouders van kinderen die het Vrijeschool Basisonderwijs volgen en/of bij een antroposofisch huisarts in de praktijk zijn en de mazelen hebben doorgemaakt sinds de uitbraak van de mazelenepidemie 2013.
  • Het in kaart brengen van de vaccinatiegraad, de overwegingen/redenen voor wel/niet vaccineren, en het aantal doorgemaakte kinderziektes in relatie tot het algemeen welbevinden en ontwikkeling van het kind, onder kinderen die Vrijeschool Basis- en/of Middelbaar onderwijs volgen.
Hier kunt u de poster van het onderzoek The Anthroposophic Hypothesis on Measles during Childhood vinden.

Het onderzoek loopt van november 2013 tot ongeveer april 2014.

Wilt u ook 3 Euro bijdragen om dit onderzoek mogelijk te maken?

Het lectoraat AG heeft een basisfinanciering van waaruit het het belangrijkste deel van de lopende kosten (bv. personeelskosten en materiaalkosten) kan betalen. Voor alle aanvullende projecten is het aangewezen op projectfinanciering. Voor dit onderzoek is minimaal 7.500 Euro nodig. We kunnen dit belangrijke onderzoek al goed uitvoeren als bijvoorbeeld 2.500 mensen slechts 3 Euro overmaken. Hiermee kunnen we een start maken met de objectieve beantwoording van bovenstaande vragen en bijdragen aan het recht op vrije keuze van vaccinaties door ouders. Het onderzoek draagt bij aan meer wetenschappelijke informatie over de Antroposofische aanpak en kan bij positieve resultaten wellicht leiden tot meer acceptatie van het andere standpunt ten aanzien van vaccinatiebeleid. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan het mazelenonderzoek van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Hoe doneer ik?

Kijk op: www.hsleiden.nl/mazelenonderzoek (doneren via sms, bankoverschrijving of online)

Contact

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot het Mazelenonderzoek of uw financiële bijdrage dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker, dr. Esther Kok, epidemioloog: kok.e@hsleiden.nl of 06-46846804.

Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw eventuele bijdrage!