Onderzoek mazelen

Ouders en artsen hebben waarnemingen dat er een relatie is tussen het doormaken van mazelen en het optreden van ontwikkelingsstappen bij de kinderen. Er is dringend behoefte aan objectief onderzoek hiernaar. Ook naar de incidentie van mazelen, de effecten van het doormaken van mazelen en de vaccinatiegraad met betrekking tot mazelen en andere infectieziekten is onderzoek gewenst. Eerder epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat het doormaken van acute infectieziekten een inverse reactie heeft op de ontwikkeling van kanker. Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden start daarom in november 2013 het ‘Mazelenonderzoek’. Voor meer informatie kijk op de pagina van het onderzoek.