Referenties

We hebben een aantal opmerkingen van verschillende deelnemers hieronder vermeld.

"De supervisiebijeenkomsten van het OCKH, onder leiding van Rob Willemse, zijn een zeer waardevolle aanvulling op de intercollegiale casusbesprekingen. Wie een casus wil bespreken levert hem geanonimiseerd aan aan het OCKH, die zorgt voor verspreiding onder de deelnemers van de betreffende supervisiebijeenkomst. Alle deelnemers kunnen de casus dan voorbereiden en tijdens de bijeenkomst hun bijdrage leveren aan de bespreking.
Op een gestructureerde wijze wordt de casus besproken vanuit de visie van de Levels of Health, ontwikkeld door George Vithoulkas in samenwerking met Erik van Woensel. Zo kan het zijn dat bij de ene casus samen een analyse gemaakt wordt waarin ondermeer het gezondheidsniveau van de patiënt bepaald wordt, gevolgd door een repertorisatie resp. differentiatie en de uiteindelijke middelkeuze (met potentie en frequentie). In een andere casus kan juist het accent liggen op de evaluatie van wat er gebeurd is tijdens de homeopathische behandeling en of je op de goede weg bent. Voorop staat wel dat datgene dat besproken wordt een advies is, de behandelend homeopaat beslist uiteindelijk zelf wat hij/zij met de adviezen doet.
Juist het feit dat je meegenomen wordt in de analyse van wat belangrijk is in de casus, wat er gebeurd is tijdens de homeopathische behandeling en hoe nu verder te gaan maakt de supervisie uitermate zinvol.
Ook wordt er gestreefd naar het bespreken van de follow up van reeds eerder behandelde casussen, zodat zichtbaar wordt of de adviezen effectief zijn gebleken.
Wil je echt iets aan de supervisie hebben dan is een goede voorbereiding belangrijk, en ga je uiteindelijk aan het begin van de zaterdagmiddag voldaan naar huis, vol goede moed die moeilijke casus die je hebt ingebracht weer verder aan te pakken en/of gevoed door de bespreking van de casussen die door anderen zijn ingebracht."
Anne-Marie Dicker
"Zoals na iedere opleiding begint het leerproces pas na diplomering. Ervaring doe je op in de praktijk. Voor een beginnend homeopaat is het natuurlijk moeilijk om een middel voor te schrijven op ervaring en daarom ben ik blij dat er supervisie bijeenkomsten zijn. Tijdens deze zaterdag ochtenden worden casussen besproken en doorgespit. Voor en tegens van een middel worden besproken. Ik leer nog iedere keer heel veel van deze bijeenkomsten. Niet alleen omdat een middel meer gaat leven en een “gezicht” krijgt, maar ik leer er ook enorm veel van de visie van ervaren homeopaten. Ieder heeft zo een eigen manier van verslaglegging en follows ups en het is goed om eens in de keuken van een ander te kijken en tips te krijgen hoe collega’s hun praktijk ingericht hebben. Een ander voordeel van deze bijeenkomst is dat ik handige tips krijg over het gebruik van het programma "Radar" tijdens de bespreking van casuïstiek."
Manon Liebe
"Omdat ik als homeopaat mijn vak uitermate serieus neem is er bij mij ook de behoefte om mezelf te toetsen. Die mogelijkheid heb ik gevonden door middel van deelname aan de Supervisie werkgroep van het OCKH. Samen met collega’s buigen we ons in een veilige omgeving van geheimhouding (zowel voor ons als voor onze patiënten) over de meest ingewikkelde casussen. Voor iedereen blijkt dit telkens weer heel leerzaam. We leren voornamelijk veel van elkaars ervaring. Rob Willemse geeft leiding aan deze groep vanuit zijn ruime ervaring gebaseerd op de theorie van Hahnemann, Vithoulkas en Erik van Woensel. Dit doet hij op zeer gedetailleerde wijze vanuit zijn voelbare passie voor zijn vak zoals ik ook gewend ben van zijn nascholingsdagen. Voor mij zijn deze supervisiedagen een zeer welkome aanvulling op mijn werkwijze binnen mijn praktijk. Menigmaal was deze ondersteuning al een eyeopener voor mij bij zeer complexe casussen."
Marina Wagenaar