Bart Goorts

Bart Goorts is sinds 1992 werkzaam in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Daar is hij gestart met de inservice-opleiding verpleegkundige A, gevolgd door een vaste aanstelling op de afdeling Neurologie. Na ongeveer 2 jaar heeft hij de opleiding Intensive Care gedaan waarna hij snel is overgestapt naar de Spoedeisende Hulp. Als vervolgopleiding heeft Bart in Rotterdam de opleiding SEH gevolgd.

Gedurende zijn huidige werk, als SEH verpleegkundige, heeft hij diverse cursussen gedaan in de vorm van AHLS, H-MIMS, TNCC, ENPC, BLS en ALS. Daarnaast is Bart zich gaan specialiseren op het gebied van externe rampenbestrijding met momenteel als speerpunt CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair). Voor het ziekenhuis heeft hij diverse multidisciplinaire oefeningen opgezet met daarbij de nodige trainingen en scholing vooraf, protocollen ontwikkeld en geïmplementeerd. Kortom 21 jaar werkzaam als verpleegkundige, 14 jaar als SEH verpleegkundige met de nodige ervaring.