Globaal overzicht lesprogramma jaar 1 Vithoulkas Video Opleiding

Globaal overzicht lesprogramma jaar 1

1. Theorie en Filosofie van G. Vithoulkas

 • Wetten en principes van genezing.
 • Betekenis van symptomen in relatie tot ziekte en gezondheid.
 • The definition of health.
 • De vitale kracht: hoe ze zich laat zien in het dagelijkse leven en hoe ze werkt.
 • De niveau’s van het menselijk organisme en hun interactieve hiërarchische relatie.
 • Verschillende therapieën die worden toegepast op de niveau’s en hun invloed op het ontstaan van ziekte of gezondheid.
 • Onderdrukking en vaccinaties.
 • Spiritualiteit en het belang ervan in het begrijpen van de ontwikkeling van ziektes.
 • Indicaties hoe men gezondheid kan meten.
 • Kwaliteiten van een gezonde geest en emoties.
 • Oorzaken van verstoring van het menselijk organisme.
 • Predisposities voor de ontwikkeling van ziekte. Miasms.
 • Manifestatie van ziektes.
 • De anamnese en het onderlijnen van symptomen.
 • De analyse.
 • Geneesmiddellagen: hoe herken je ze en hoe ga je ermee om?
 • Geneesmiddelreacties: verschillende soorten reacties en een overzicht van de soorten patiënten waarbij ze optreden.
 • Verergeringen: wat betekenen ze en hoe ga je ermee om?
 • Provings.
 • Discussies over het Organon.

 

2. Materia Medica

 • Beschrijving van ongeveer 70 homeopathische remedies, polycresten en minder gekende middelen, naar hun belangrijkste pathologische toepassingen, hun essentie en keynotes.

 

3. Praktische Toepassing

 • Live cases: Anamnese. Analyse en eerste voorschrift. Vervolgconsulten gedurende meerdere jaren met analyses en voorschriften.
 • Papercases: huiswerk dat later in de klas besproken wordt.

 

4. Huiswerk

 • Papercases.
 • Vragen over theorie en organon
 • Repertorium oefeningen.

Programma

Gebruikte afkortingen: NP = New patient (1e consult), FU = Follow up, A = Analyse, [H] = Huiswerk

Term 1

Dag 1Materia MedicaAcon., Agar., Aloe., Alum., Anac., Apis, Arg-n., Arn.
 Theorie

Meaning of symptoms, law of similars, aggravation, remedy reaction, difficult patients, levels of human organism.

Dag 2Materia MedicaArs., Aur., Bar-c., Bell., Bry., Calc., Calc-p., Calc-s., Cann-i.
 TheorieVital force, M-E-P, predisposition, dissociation, drugs, P-PS-SP, causes, miasms.
 Casuïstiek

Case 275 NP.

Dag 3Materia MedicaCaust., Chel., Chin., Cina., Cupr., Gels., Graph., Hell.
 TheorieDefinition of health, predisposition, how to measure health, qualities.
 CasuïstiekCase 275 A + FU1.
Dag 4Materia MedicaHep., Hyos., Ign., Iod., Ip, Kali-c., Lach., Lac-c., Led.
 TheorieLevels of health.
Dag 5Materia MedicaLyc., Mag-c., Mag-m., Med., Merc., Nat-c., Nat-m., Nat-s.
 TheorieLaw of cure.
 CasuïstiekCase 275 A FU1.
Dag 6Materia MedicaNit-ac., Nux-v., Op.
 TheorieExciting causes.
 CasuïstiekCase 264: NP + A + FU1, explanation papercases.

Term 2

Dag 1Materia MedicaPhos., Ph-ac., Plat., Plb.
 TheorieProvings.
 CasuïstiekCasus 264 A FU1 + FU2 [H]. Case 274 NP + A.
Dag 2Materia MedicaAcet-ac., All-c., Ambra., Ant-c., Berb., Borx., Canth.
 TheorieRemedy reactions, Organon, analysis (strategies), vital force.
 CasuïstiekCase 277 NP + A.
Dag 3Materia MedicaCham., Cocc., Coff., Coloc., Con., Dulc., Glon., Hyper., Kali-bi.
 TheorieHierarchy of three levels of human being, rules how to stay healthy on psychic levels, prevention in homeopathy.
 CasuïstiekCase 279 NP [H].
Dag 4Materia MedicaPsor., Puls., Sep., Rhus-t.
 TheorieUnderlining.
 CasuïstiekCase 277 FU1 + A, case 278 NP [H], case 274 FU1 + A.
Dag 5Materia MedicaSil., Stram., Sulph., Lil-t., Mur-ac.
 TheorieSuppression and vaccinations.
 CasuïstiekCase 264: A FU2.
Dag 6Materia MedicaAesc., Amyl-n, Anthr., Asar., Cann-i., Tarent., Lob., Ther., Nux-m., Verat.
 TheorieAlcoholism.
 CasuïstiekCase 279 A NP, explanation papercases.