Tarieven

Tarieven voor Vithoulkas Video Opleiding per jaar/weekend/dag

Men kan zich inschrijven per schooljaar, per weekend of per dag. Inschrijvingen voor een heel schooljaar hebben voorrang.

Inschrijven

Na inschrijving ontvang u per email een factuur waarop alle relevante gegevens staan om het inschrijfgeld over te maken. Inschrijving is pas definitief nadat het volledige bedrag is overgemaakt. Restitutie is alleen mogelijk onder deze voorwaarden:

Bij inschrijving voor een volledig lesjaar: Annulering vóór 1 december 2013 geeft recht op terugstorting van het inschrijfgeld minus € 54,- administratiekosten. Annulering tussen 1 december 2013 en het eerste geplande weekeinde geeft recht op 50% van het inschrijfgeld. Vanaf het eerste weekeinde is geen restitutie meer mogelijk.

Bij inschrijving voor een weekend of dag: Annulering tot uiterlijk 1 week vóór de aanvang van de les geeft recht op terugstorting van het inschrijfgeld.

Wij behouden ons het recht veranderingen aan te brengen in het programma en de videocursus niet door te laten gaan bij te weinig aanmeldingen of bij overmacht. De deelnemer onderschrijft door ondertekening de zwijgplicht over de in de cursus aanwezige casuïstiek.