Waar is onze homeopathie opleiding uniek en anders in?

Wat is uniek en anders in onze homeopathie opleiding?

Er worden heel veel homeopathie opleidingen aangeboden in Nederland. Deze opleidingen zijn verschillend in vorm en inhoud ten opzichte van elkaar. Als je geïnteresseerd bent om homeopathie te gaan studeren, dan is het belangrijk om de juiste opleiding te kiezen. Daarom willen we zo transparant mogelijk zijn over onze opleiding en wat je van ons kunt verwachten.

Onze homeopathie opleiding is erg praktisch en praktijkgericht

Onze homeopathie is erg praktijkgericht. Voordat we met onze opleiding startten hebben we veel ervaring opgedaan bij andere opleidingen en het viel ons op dat veel opleidingen zich richten op het uitleggen van de theorie maar dat de praktische toepassing van deze theorie vaak ontbreekt. Maar juist omdat dit heel erg belangrijk is, hebben we besloten om dit fundamenteel anders te doen en de homeopathische educatie te benaderen vanuit een praktijkgericht standpunt.

Hoe werkt dit, zul je je wellicht afvragen? Ten eerste hebben we alle theorie die je ook via e-learning kunt leren verplaatst naar een learning management omgeving. Deze modules zijn geen video opnames zoals de meeste opleidingen dit presenteren, maar echte e-learning modules met interactie. Op die manier kunnen al onze studenten de theorie thuis bestuderen volgens eigen tempo en met alle comfort van thuis. Tijdens de lessen kunnen we veel oefeningen doen om die theorie in de praktijk te oefenen en toe te passen op realistische situaties. Bijvoorbeeld de theorie van de anamnese wordt geoefend aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden, we gebruiken kleine en grote casussen om de homeopathische materia medica te oefenen, we hebben opdrachten waarmee je de theorie leert aan de hand van voorbeelden die uit de praktijk komen. Tijdens de gehele opleiding zal je meer dan 325 casussen krijgen waarmee je kunt oefenen. Dit zal je helpen om na het afstuderen voldoende zelfvertrouwen te hebben en praktische ervaring op te doen om met succes een homeopathische praktijk te starten.

We krijgen regelmatig vragen van studenten van andere opleidingen dat men graag wil overstappen. Echter de ervaring leert dat dit zeer moeilijk is omdat deze studenten meestal niet de kennis en kunde hebben in vergelijking tot onze studenten vanwege onze didactische principes. We zien ook vaak dat homeopaten die deze praktische toepassing niet tijdens hun opleiding hebben geleerd, moeite hebben om efficiënt te werken. We horen vaak dat men wel 1,5-2 uur met een consult bezig is en dan ook nog 2-3 uur kwijt is met het uitwerken van de casus, ook al is men al jaren bezig. Het zal duidelijk zijn dat deze homeopaten geen voltijd praktijk kunnen opbouwen.

Studenten homeopathie opleiding

Soms wordt een praktische benadering van homeopathie gelijkgesteld aan het voorschrijven van een middel op basis van één of een paar fysieke klachten. Maar dat doen we dus niet. Op het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie leer je hoe je de gezondheidstoestand van de patiënt uitgebreid en diepgaand kunt begrijpen. Respect voor de patiënt is daarbij leidend.

De homeopathie opleiding is betaalbaar

Een ander verschil met sommige andere opleidingen is dat we de homeopathische opleiding beschikbaar willen maken voor iedereen die echt homeopathie wil leren. Dat is de reden waarom we onze opleidingen zo betaalbaar mogelijk willen houden. Door goed en efficiënt onderwijs te leveren zijn we in staat om het lesgeld relatief laag te houden ten opzichte van andere opleidingen maar toch een hoge kwaliteit homeopathisch onderwijs te leveren. Daarnaast is ons kostenplaatje vrij duidelijk en transparant als je dat vergelijkt met sommige andere opleidingen. Er zijn geen verborgen of extra kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, bezinningsweekenden, syllabi, etc. die behoorlijk kunnen oplopen. Als je op zoek gaat naar een homeopathie opleiding is ons advies om inzicht proberen te krijgen in alle kosten voor een bepaalde opleiding.

Alleen klassieke homeopathie

Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw is er veel veranderd in de manier waarop veel homeopaten te werk gaan en hoe zij homeopathie zijn gaan benaderen. Helaas, hebben veel van deze moderne ontwikkelingen de oorspronkelijke basisprincipes van homeopathie uit het oog verloren. In vergelijking tot de meeste scholen verheerlijken we niet één specifieke homeopaat of verkondigen we niet onze persoonlijke mening. Bijvoorbeeld relatief recente systemen zoals het periodiek systeem, ziekteclassificatie, CEASE, homeoprophylaxis, inspiring homeopathy, etc. zijn systemen die oorspronkelijk door één persoon bedacht zijn en nog maar weinig relatie hebben met de basisprincipes van homeopathie. Op het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie leer je bewezen methoden die al ruim 200 jaar effectief zijn en hun waarde hebben bewezen, aansluiten bij de basisprincipes van homeopathie en ervoor zorgen dat je succespercentage toeneemt.

Onderzoekend en onderscheidend met betrekking tot gezondheid en homeopathie

Iets anders dat kenmerkend is voor onze opleiding is dat we stimuleren en promoten om een onderzoekende, kritische houding te hebben ten opzichte van informatie die gepubliceerd wordt over gezondheid en homeopathie. We vragen de studenten opdrachten te doen waarbij men gepubliceerde artikelen gaat analyseren. Hiermee hopen we het onderscheidend vermogen te stimuleren.

Flexibele aanpak van het analyseren van casuïstiek

We gebruiken een flexibele maar eenvoudig te begrijpen methode om casussen te benaderen. Tijdens het eerste leerjaar maak je je een afgeslankte versie hiervan eigen, die in grote lijnen bestaat uit het verzamelen van de juiste informatie (anamnese), selecteren van symptomen, de gekozen symptomen omzetten in rubrieken en dan een degelijke differentiaal diagnose doen op basis van de middelen die naar voren komen. In het tweede leerjaar wordt hieraan toegevoegd: de prognose, toepassen van verschillende strategieën en technieken en het analyseren van de reacties op het middel en verschuivingen in gezondheidsniveaus. Dit maakt dat je elke casus kunt analyseren en behandelen.

Blijf in contact!

Indien dit artikel je interesse heeft gewekt in onze opleiding, dan kan je altijd in contact blijven door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, een e-mail versturen of je in te schrijven voor de homeopathie opleiding.